Pratite nas

Kalijum

Šifra CH49 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kalijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na balans elektrolita i koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo kalijuma.

140din

Vađenje krvi

Šta je Kalijum?

Kalijum je eletkrolit koji je esencijalan za normalno funkcionisanje organizma, a naročito za normalno funkcionisanje nerava i mišća. Natrijum zajedno sa ostalim elektrolitima (hloridima, kalijumom i bikarbonatima) učestvuje u regulaciji acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Kalijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na balans elektrolita i koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo kalijuma.

Kalijum se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje zajedno sa natrijumom i hloridima), osobama koje imaju znake i simptome mišićne slabosti ili nepravilnog rada srca, kod osoba koje uzimaju terapiju ili imaju oboljenje koje može da utiče na nivo kalijuma (oboljenja bubrega, hipertenzija).

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), 24h urin
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.