Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

ANA HEP-2 (Antinuklearna At HEP-2)

Šifra CHSR59 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 8 radnih dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Test ANA HEP-2 (Antinuklearna At HEP-2) se određuje osobama za koje se sumnja da imaju simptome nekih od autoimunih oboljenja, pre svega kada se postavlja dijagnoza sistemskog eritematoznog lupusa (SLE).

1,658.00din

Vađenje krvi
Imunologija logo Beo-lab

Šta su antinuklearna antitela (ANA)?

Antinuklearna antitela (ANA) su organ-nespecifična antitela i predstavljaju heterogenu grupu antitela usmerenih na antigene jedra i citoplazme.

Auto-antitela su antitela koja greškom reaguju sa sopstvenim tkivom ili organom pojedinca. Kad organizam prestane da razlikuje strane od sopstvenih antigena, nastaju autoantiitela koja reaguju sa sopstvenim ćelijama, tkivima ili organima, što za posledicu može da ima zapaljenje i/ili dusfunkciju organa ili sistema organa, što dovodi do nastanka oboljenja poznatih kao autoimuna oboljenja.

Kada se radi analiza ANA HEP-2 (Antinuklearna At HEP-2)?

Metoda indirektne imunofluorescencije na HEp-2 supstratu predstavlja zlatni standard za detekciju antinuklearnih antitela i veoma je značajan laboratorijski test za postavljanje dijagnoze sistemskih bolesti vezivnog tkiva.

Kada su prvi put detektovana ANA antitela, smatralo se da su specifična samo za sistemski eritematozni lupus (SLE). Međutim, ubrzo se došlo do saznanja da se ANA mogu detektovati i kod osoba koje boluju od drugih sistemskih bolesti, kako kod autoimunih bolesti specifičnih za određeni organ, tako i kod pacijenata sa neautoimunim sistemskim oboljenjima. ANA se mogu pronaći kod pacijenata sa virusnim i drugim bolestima jetre, oboljenjima respiratornog sistema, malignim oboljenjima itd., i tada prisustvo antinuklearnih antitela (ANA) nema dijagnostički niti klinički značaj.

Dijagnostički značaj testa se karaketriše kroz njegovu dijagnostičku osetljivost i specifičnost. Klinička osetljivost (senzitivnost) testa na određeno oboljenje je visoka ako je rezultat testa pozitivan kod većine pacijenata sa tom bolešću, dok se velikom kliničkom specifičnošću testa smatra pozitivan rezultat kod većine pacijenata sa tom bolešću. Klinička osetljivost laboratorijskog testa za detekciju ANA na Hep-2 supstratu za dijagnozu SLE je veoma visoka, obzirom da se ova antitela detektuju kod gotovo svih pacijenata sa dijagnozom sistemskog eritematoznog lupusa.

ANA HEP-2 (Antinuklearna At HEP-2) test se radi kada postoji sumnja na sistemske bolesti kao što je:

  • sistemski lupus eritematozus
  • sklerodermija (sistemska skleroza)
  • bolest vezivnog tkiva (mešovita) MBVT
  • primarni Sjögren-ov sindrom
  • hronični aktivni hepatitis
  • hiperglobulinemijska purpura (crvenilo kože u obliku tačkastih krvarenja)
  • juvenilni (idiopatski) reumatoidni artritis
  • medikamentozni lupus (lupus izazvan lekovima)

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

Nije potrebna posebna priprema za ovu analizu.

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje za 8 radnih dana.

Tumačenje dobijenih rezultata

Rezultate testa tumači lekar koji vas je uputio na ovo testiranje.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.