Pratite nas

TSH - hormon štitne žlezde

Šifra ME29 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

TSH (hormon štitne žlezde) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome hipertireoidizma ili hipotireoidizma, osobama koje imaju dijagnostifikovan poremećaj štitne žlezde u cilju praćenja terapije, ponekad se određuje u sklopu sistematskih pregleda u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja i dr.

550din

Vađenje krvi

Šta je TSH?

TSH je hormon koji se sintetiše u prednjem režnju hipofize i koji reguliše koncentraciju hormona štitne žlezde. Sintezu TSH stimuliše niska koncentracija hormona štitne žlezde, kao i TRH , hormon koji se sintetiše u hipotalamusu.

Kada je normalna sprega hipofiza-hipotalamus između TSH i hormona štitne žlezde postoji obrnut odnos (nizak TSH visoki hormoni štitne žlezde↔ visok TSH niski hormoni štitne žlezde).

 

Zašto se određuje i kod koga se treba određivati?

Koristi se kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije poremećaja u sintezi hormona štitne žlezde (hipertireoidizma i hipotireoidizma) kada se određuje zajedno sa hormonima štitne žlezde (T3/fT3 i T4/fT4), TSH se određuje periodično tokom trudnoće i kod novorođenčadi u sklopu postnatalnog skrininga.

TSH se određuje osobama koje imaju znakove i simptome hipertireoidizma ili hipotireoidizma, osobama koje imaju uvećanu štitnu zlezdu ili čvoriće na štitnoj žlezdi (potvrđeni ultrazvučnim pregledom) osobama koje imaju dijagnostifikovan poremećaj štitne žlezde u cilju praćenja terapije, ponekad se određuje u sklopu sistematskih pregleda u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja i kod svakog novorođenog deteta u sklopu postnatalnog skrininga.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Osobe koje uzimaju hormone štitne zlezde kao terapiju moraju da prate uputstva svog lekara o vremenu kada da određuju nivo leka. Uzorak krvi se najčešće uzima neposredno pre uzimanja naredne doze. Za osobe koje nisu na terapiji posebna priprema nije potrebna, poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Osobe koje boluju od akutnih oboljenja savetuje se da ne određuju hormone štitne žlezde, dok se ne oporave od istog.

 

SAZNAJ VIŠE

Štitna žlezda – hormoni štitne žlezde utiču na rad svih ćelija

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.