synevo

Od septembra 2012. godine, Beo-lab je postao deo sistema najveće mreže kliničkih laboratorija u sklopu švedske kompanije Medicover (www.medicover.com), vodeće privatne zdravstvene organizacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Medicover je internacionalna kompanija, sa tradicijom i iskustvom bogatim više od 20 godina u pružanju sveobuhvatne zdravstvene usluge uz poštovanje najviših standarda kvaliteta.

Prisutni smo u 14 zemalja, imamo više od 100 klinika i 82 laboratorije, sa preko 100 miliona laboratorijskih analiza na godišnjem nivou.

Medicover diagnostics pruža laboratorijsko-dijagnostičke usluge u 10 zemalja Evrope (Nemačka, Poljska, Ukrajina, Belorusija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Srbija, Turska i Gruzija). Osim u Evropi, Medicover je prisutan i u Indiji, sa nekoliko specijalizovanih bolnica za lečenje infertiliteta.

Na pojedinim tržištima Medicover laboratorije posluju pod lokalnim brendovima kao: Synevo u Rumuniji i Ukrajini. Beo-lab laboratorije u Srbiji. Centar za humanu genetiku i laboratorijsku dijagnostiku dr Klein, dr Rost i kolege i Institut za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku (IMD) u Nemačkoj.

Fokusirani na visok kvalitet pruženih usluga

Usluge Medicover laboratorija su dostupne bolnicama, državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, kao i lekarima i pacijentima. Pored toga pružaju podršku i farmaceutskim i biotehnološkim kompanijama u sprovođenju kliničkih ispitivanja preko najveće harmonizovane mreže laboratorija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Sve laboratorije i punktovi poštuju najzahtevnije standarde kvaliteta i akreditovani su prema standardima ISO 15189, ISO 17025 i GCLP (good clinical laboratory practice).

U ponudi preko 3000 testova

U najvećoj Medicover laboratoriji koja se nalazi u Berlinu, Nemačka, moguće je analizirati preko 3000 različitih laboratorijskih testova, što predstavlja veliku korist za pacijente kojima su potrebni rezultati retkih i novih analiza u dijagnostičke svrhe.

Prema podacima iz 2018. godine sprovedeno je preko 98 miliona laboratorijskih testova u 570 Medicover laboratorija.

synevo1

Testovi koji se rade u Medicover laboratorijama obuhvataju kako rutinske, tako i najsavremenije laboratorijske testove iz sledećih oblasti:

1.icon
Alergija i autoimuna dijagnostika Bakteriologija, parazitologija Biohemija i imunologija Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija
2.icon
Tumorski markeri Klinička hemija Citologija Hematologija Histopatologija
3.icon
HLA tipizacija Humana genetika Higijena Imunologija
4.icon
Dijagnostika infektivnih odeljenja Mikrobiologija Molerkularna biologija Farmakologija / toksikologija
podrska

Društveno odgovorna kompanija

Medicover posvećuje veliku pažnju održavanju i prosperitetu lokalnih zajednica u kojima je prisutan, a kroz Medicover Fondacije pruža se značajna podrška humanirarnim akcijama i sportskim manifestacijama širom Evrope.

Više informacija o Medicover grupi je dostupno na: www.medicover.com