Call Centar:
Pratite nas
Call Centar +381 11 36 22 888

Medicover diagnostics

Medicover diagnostics 1

Od septembra 2012. godine, Beo-lab laboratorija čini deo Medicover sistema, vodećeg međunarodnog pružaoca zdravstvenih i dijagnostičkih usluga, sa sedištem u Švedskoj, koji se kotira na berzi Nasdaq Stockholm. Osnovan 1995. godine kao odgovor na rastuću potražnju za visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama u Poljskoj, Medicover se nakon toga proširio i na ostale zemlje koje ispunjavaju slične potrebe.  Danas je najveći obim poslovanja Medicovera u Poljskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Ukrajini i Indiji.

Medicover pruža široki spektar zdravstvenih usluga preko proširene mreže ambulantnih klinika, bolnica, specijalizovanih laboratorija i punktova za uzimanje uzorka krvi, i to kroz dve svoje divizije – Zdravstvenih usluga i Dijagnostičkih usluga

Dijagnostičke usluge nude široki dijapazon kliničkih laboratorijskih usluga, uključujući široki spektar laboratorijskih testova u svim glavnim oblastima patologije, počev od rutinskih do naprednih testova, od prevencije do praćenja lečenja. 

Posao se obavlja kroz mrežu od 97 laboratorija, 733 punktova za uzimanje uzoraka krvi I 26 klinika u deset zemalja. Najveća tržišta su Nemačka, Rumunija, Ukrajina i Poljska.

Zdravstvene usluge nude visokokvalitetnu negu zasnovanu na modelu integrisanog sistema zdravstvene zaštite i širokom dijapazonu specijalizovanih usluga nege sa fokusom na zdravlje i dobrobit. Usluge su u ponudi u 117 medicinskih klinika, 25 bolnica, 52 stomatološke klinike, 20 klinika za veštačku oplodnju I 25 teretana. Najveća tržišta su Poljska, Indija i Rumunija.

Za više informacija, posetite www.medicover.com

Fokusirani na visok kvalitet pruženih usluga

Danas se više od 70% svih medicinskih odluka pokreće dijagnostičkim testiranjem. Povećano znanje o složenom poreklu mnogih bolesti zahteva da stručnjaci za dijagnostiku iz svih oblasti objedine svoje znanje i usko sarađuju sa kliničkim stručnjacima, kako bi došli do optimalne terapije za lečenje svakog pacijenta.

Medicover sa svojim spektrom stručnjaka iz svih dijagnostičkih oblasti, kao i kliničkim stručnjacima sa širokim specijalnostima, u jedinstvenom je položaju da doprinese ovoj novoj eri medicine.

Medicover pruža dijagnostičke usluge bolnicama i privatnim medicinskim ustanovama kao i direktno pojedinačnim pacijentima i lekarima. Kompanija sarađuje sa kako državnim tako i privatnim klinikama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama i drugim privatnim laboratorijama.

Takođe, Medicover redovno nadograđuje i investira u najsavremeniju laboratorijsku opremu, poput potpuno integrisane automatizacije od lidera u ovom segment industrije (Roche, Beckman Coulter i Sismek) i samostalne automatizacije (Abbot M2000 rt, multipleks Bioplek 2200, EuroblotMaster).

U oblasti mikrobiologije, oprema poput mikroflek ™ LRF – MALDI-TOF instrumenta i VASP automatizacije omogućavaju inovativna testiranja. Potreba za preciznom i brzom dijagnostikom u digitalnoj patologiji osigurava Philips digitalni skener.

U ponudi preko 3000 testova

Odeljenje Medicover Diagnostičke usluge nudi više od 3.000 parametara za testiranje, u rasponu od rutinskih analiza krvi do visoko napredne dijagnostike, koji pokrivaju sva glavna područja kliničke patologije, kao što su: alergija i autoimuna dijagnostika, bakteriologija, parazitologija, biohemija i imunohemija, dijagnostika / transfuzija krvnih grupa, tumor markeri, klinička hemija, citologija, hematologija, histopatologija, humana genetika, higijena, imunologija i imunohemija, zarazne bolesti, mikrobiologija, molekularna biologija i farmakologija / toksikologija.

medicover diagnostics
Medicover diagnostics 2

Medicover dijagnostičke usluge nude širok spektar rutinskih i naprednih laboratorijskih ispitivanja u svim oblastima kliničke patologije.

Medicover diagnostics 3

Alergija i autoimuna dijagnostika Bakteriologija, parazitologija Biohemija i imunologija Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija

Medicover diagnostics 4

Tumorski markeri Klinička hemija Citologija Hematologija Histopatologija

Medicover diagnostics 5

HLA tipizacija Humana genetika Higijena Imunologija

Medicover diagnostics 6

Dijagnostika infektivnih odeljenja Mikrobiologija Molerkularna biologija Farmakologija / toksikologija

polno prenosive bolesti
POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?​

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.