Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Medicover diagnostics

Medicover diagnostics 1

Od septembra 2012. godine, Beo-lab laboratorija je deo kompanije Medicover, vodećeg međunarodnog pružaoca dijagnostičkih i zdravstvenih usluga, osnovanog 1995. godine, koji se kotira na Stockholmskoj berzi – Nasdak Stockholm.

Kompanija nudi širok spektar zdravstvenih usluga preko razgranate mreže ambulanti, bolnica, specijalnih dijagnostičkih ustanova i laboratorija, kroz dva odeljenja – Zdravstvene usluge i Dijagnostičke usluge.

Odeljenje za dijagnostičke usluge je pružalac laboratorijsko-dijagnostičkih usluga, koje obuhvataju kompletan opseg, od rutinskih do naprednih testova, radeći u 95 centralnih i regionalnih laboratorija, bolničkih laboratorija, specijalnih laboratorija, uz veliku mrežu, od preko 570 punktova za uzorkovanje.

Ključna tržišta Medicover dijagnostičkih usluga su Nemačka, Rumunija, Ukrajina i Poljska, a kompanija je takođe prisutna u Belorusiji, Bugarskoj, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Turskoj.

U mnogim slučajevima, odeljenja za dijagnostičke usluge Medicover posluje pod određenim lokalnim brendom kao što su Institut za Medizinische Diagnostik (IMD), Laboratorijska dijagnostika dr Klein, Dr. Rost i kolege, Sinevo ili Beo-lab laboratorija.

Fokusirani na visok kvalitet pruženih usluga

Danas se više od 70% svih medicinskih odluka pokreće dijagnostičkim testiranjem. Povećano znanje o složenom poreklu mnogih bolesti zahteva da stručnjaci za dijagnostiku iz svih oblasti objedine svoje znanje i usko sarađuju sa kliničkim stručnjacima, kako bi došli do optimalne terapije za lečenje svakog pacijenta.

Medicover sa svojim spektrom stručnjaka iz svih dijagnostičkih oblasti, kao i kliničkim stručnjacima sa širokim specijalnostima, u jedinstvenom je položaju da doprinese ovoj novoj eri medicine.

Medicover pruža dijagnostičke usluge bolnicama i privatnim medicinskim ustanovama kao i direktno pojedinačnim pacijentima i lekarima. Kompanija sarađuje sa kako državnim tako i privatnim klinikama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama i drugim privatnim laboratorijama.

Takođe, Medicover redovno nadograđuje i investira u najsavremeniju laboratorijsku opremu, poput potpuno integrisane automatizacije od lidera u ovom segment industrije (Roche, Beckman Coulter i Sismek) i samostalne automatizacije (Abbot M2000 rt, multipleks Bioplek 2200, EuroblotMaster).

U oblasti mikrobiologije, oprema poput mikroflek ™ LRF – MALDI-TOF instrumenta i VASP automatizacije omogućavaju inovativna testiranja. Potreba za preciznom i brzom dijagnostikom u digitalnoj patologiji osigurava Philips digitalni skener.

U ponudi preko 3000 testova

Odeljenje Medicover Diagnostičke usluge nudi više od 3.000 parametara za testiranje, u rasponu od rutinskih analiza krvi do visoko napredne dijagnostike, koji pokrivaju sva glavna područja kliničke patologije, kao što su: alergija i autoimuna dijagnostika, bakteriologija, parazitologija, biohemija i imunohemija, dijagnostika / transfuzija krvnih grupa, tumor markeri, klinička hemija, citologija, hematologija, histopatologija, humana genetika, higijena, imunologija i imunohemija, zarazne bolesti, mikrobiologija, molekularna biologija i farmakologija / toksikologija.

Prema podacima za 2018. godinu, u laboratorijama za dijagnostičke usluge izvršeno je preko 98 miliona testova.

medicover diagnostics
Medicover diagnostics 2

Medicover dijagnostičke usluge nude širok spektar rutinskih i naprednih laboratorijskih ispitivanja u svim oblastima kliničke patologije.

Medicover diagnostics 3

Alergija i autoimuna dijagnostika Bakteriologija, parazitologija Biohemija i imunologija Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija

Medicover diagnostics 4

Tumorski markeri Klinička hemija Citologija Hematologija Histopatologija

Medicover diagnostics 5

HLA tipizacija Humana genetika Higijena Imunologija

Medicover diagnostics 6

Dijagnostika infektivnih odeljenja Mikrobiologija Molerkularna biologija Farmakologija / toksikologija