Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Medicover diagnostics

Medicover diagnostics 1

Od septembra 2012. godine, Beo-lab laboratorija čini deo Medicover sistema, vodećeg međunarodnog pružaoca zdravstvenih i dijagnostičkih usluga, sa sedištem u Švedskoj, koji se kotira na berzi Nasdaq Stockholm. Osnovan 1995. godine kao odgovor na rastuću potražnju za visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama u Poljskoj, Medicover se nakon toga proširio i na ostale zemlje koje ispunjavaju slične potrebe.  Danas je najveći obim poslovanja Medicovera u Poljskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Ukrajini i Indiji.

Medicover pruža široki spektar zdravstvenih usluga preko proširene mreže ambulantnih klinika, bolnica, specijalizovanih laboratorija i punktova za uzimanje uzorka krvi, i to kroz dve svoje divizije – Zdravstvenih usluga i Dijagnostičkih usluga

Dijagnostičke usluge nude široki dijapazon kliničkih laboratorijskih usluga, uključujući široki spektar laboratorijskih testova u svim glavnim oblastima patologije, počev od rutinskih do naprednih testova, od prevencije do praćenja lečenja. 

Posao se obavlja kroz mrežu od 97 laboratorija, 733 punktova za uzimanje uzoraka krvi I 26 klinika u deset zemalja. Najveća tržišta su Nemačka, Rumunija, Ukrajina i Poljska.

Zdravstvene usluge nude visokokvalitetnu negu zasnovanu na modelu integrisanog sistema zdravstvene zaštite i širokom dijapazonu specijalizovanih usluga nege sa fokusom na zdravlje i dobrobit. Usluge su u ponudi u 117 medicinskih klinika, 25 bolnica, 52 stomatološke klinike, 20 klinika za veštačku oplodnju I 25 teretana. Najveća tržišta su Poljska, Indija i Rumunija.

Za više informacija, posetite www.medicover.com

Fokusirani na visok kvalitet pruženih usluga

Danas se više od 70% svih medicinskih odluka pokreće dijagnostičkim testiranjem. Povećano znanje o složenom poreklu mnogih bolesti zahteva da stručnjaci za dijagnostiku iz svih oblasti objedine svoje znanje i usko sarađuju sa kliničkim stručnjacima, kako bi došli do optimalne terapije za lečenje svakog pacijenta.

Medicover sa svojim spektrom stručnjaka iz svih dijagnostičkih oblasti, kao i kliničkim stručnjacima sa širokim specijalnostima, u jedinstvenom je položaju da doprinese ovoj novoj eri medicine.

Medicover pruža dijagnostičke usluge bolnicama i privatnim medicinskim ustanovama kao i direktno pojedinačnim pacijentima i lekarima. Kompanija sarađuje sa kako državnim tako i privatnim klinikama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama i drugim privatnim laboratorijama.

Takođe, Medicover redovno nadograđuje i investira u najsavremeniju laboratorijsku opremu, poput potpuno integrisane automatizacije od lidera u ovom segment industrije (Roche, Beckman Coulter i Sismek) i samostalne automatizacije (Abbot M2000 rt, multipleks Bioplek 2200, EuroblotMaster).

U oblasti mikrobiologije, oprema poput mikroflek ™ LRF – MALDI-TOF instrumenta i VASP automatizacije omogućavaju inovativna testiranja. Potreba za preciznom i brzom dijagnostikom u digitalnoj patologiji osigurava Philips digitalni skener.

U ponudi preko 3000 testova

Odeljenje Medicover Diagnostičke usluge nudi više od 3.000 parametara za testiranje, u rasponu od rutinskih analiza krvi do visoko napredne dijagnostike, koji pokrivaju sva glavna područja kliničke patologije, kao što su: alergija i autoimuna dijagnostika, bakteriologija, parazitologija, biohemija i imunohemija, dijagnostika / transfuzija krvnih grupa, tumor markeri, klinička hemija, citologija, hematologija, histopatologija, humana genetika, higijena, imunologija i imunohemija, zarazne bolesti, mikrobiologija, molekularna biologija i farmakologija / toksikologija.

medicover diagnostics
Medicover diagnostics 2

Medicover dijagnostičke usluge nude širok spektar rutinskih i naprednih laboratorijskih ispitivanja u svim oblastima kliničke patologije.

Medicover diagnostics 3

Alergija i autoimuna dijagnostika Bakteriologija, parazitologija Biohemija i imunologija Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija

Medicover diagnostics 4

Tumorski markeri Klinička hemija Citologija Hematologija Histopatologija

Medicover diagnostics 5

HLA tipizacija Humana genetika Higijena Imunologija

Medicover diagnostics 6

Dijagnostika infektivnih odeljenja Mikrobiologija Molerkularna biologija Farmakologija / toksikologija

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.