Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Intolerancija na histamin

Intolerancija na histamin je stanje koje privlači veliku pažnju poslednjih godina. Sve više ljudi otkriva da hrana koju jedu i način na koji njihova tela metabolišu histamin, mogu imati dubok uticaj na njihovo zdravlje. Ovo stanje može uzrokovati različite simptome, a dijagnoza se postavlja putem eliminacionih dijeta i praćenja simptoma. Osobe s intolerancijom na histamin bi trebalo da izbegavaju hranu bogatu histaminom, kao i namirnice koje stimuliše pojačano oslobađanje histamina.

U ovom tekstu, koji za vas pišu mr ph medicinske biohemije Jana Vukadin, ući ćemo u svet intolerancije na histamin iz laboratorijske i metaboličke perspektive kako bismo vam pomogli da bolje razumete ovo stanje.

Šta je histamin i koja je njegova uloga u našem organizmu?

Histamin je mali signalni molekul koji obavlja višestruke uloge u našem telu. Histamin se sintetiše i skladišti u specijalizovanim ćelijama koje se nazivaju mastociti i bazofili, i koje se prvenstveno nalaze u tkivima povezanim sa imunološkim sistemom, kao što su koža, respiratorni sistem i gastrointestinalni trakt.

Funkcija neurotransmitera

Jedna od ključnih funkcija histamina je da cirkuliše kao neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu (CNS). Uključen je u različite funkcije mozga, uključujući budnost i spavanje, termoregulaciju, kao i regulaciju apetita i raspoloženja. Neuroni koji proizvode histamin koncentrisani su u određenim regionima mozga, kao što je hipotalamus.

Modulator imunog sistema

Histamin deluje kao moćan posrednik u imunološkom sistemu. Kada telo detektuje prisustvo alergena ili patogena, mastociti i bazofili oslobađaju histamin kao deo imunog odgovora. Histamin pokreće kaskadu događaja, što dovodi do povećanog protoka krvi, zapaljenskog procesa i aktivacije imunih ćelija, sa ciljem da se bore protiv uočene pretnje. Dok histamin na ovaj način igra zaštitnu ulogu u organizmu, prekomerno oslobađanje histamina može dovesti do alergijskih reakcija i inflamatornih odgovora.

Histamin u hrani i pićima

Pored svoje uloge u organizmu, egzogeni histamin je prisutan u raznim namirnicama i pićima. Određene namirnice, posebno one koje prolaze kroz procese fermentacije ili starenja, mogu sadržati značajne količine histamina. Primeri ovakvih namirnica uključuju stare sireve, suvo meso, fermentisana pića poput (starih) vina i piva i fermentisanu hranu poput kiselog kupusa i jogurta. Osobe sa intolerancijom na histamin mogu iskusiti različite simptome jer se njihova tela bore da metabolišu višak histamina, ukoliko konzumiraju namirnice bogate histaminom.

Razumevanje intolerancije histamina

Intolerancija na histamin se javlja kada telo ima poteškoća da razgradi i efikasno obradi egzogeni histamin. Ovo se može desiti zbog smanjene aktivnosti enzima kao što su DAO (diamino-oksidaza) ili HNMT (histamin N-metiltransferaza), odgovornih za metabolizam histamina. Histamin se akumulira u telu, što dovodi do širokog spektra simptoma, uključujući probleme sa varenjem, glavobolje, osip na koži i respiratorne probleme.

Metabolizam histamina

Metabolizam histamina je sofisticiran proces koji uključuje enzime kao što su DAO i HNMT koji zajedno rade u harmoniji kako bi razgradili histamin i sprečili njegovo prekomerno nakupljanje u ćeijama u organizmu. Razumevanje faktora koji utiču na metabolizam histamina, uključujući i genske predispozicije, može pomoći pojedincima da identifikuju osnovne uzroke intolerancije na histamin i da regulišu simptome modifikacijom ishrane i tehnikama smanjenja stresa.

Histaminski receptori, koji se često nazivaju H receptori, su grupa proteina ćelijske membrane koji igraju ključnu ulogu u posredovanju efekata histamina, prirodnog molekula uključenog u različite fiziološke procese. Histamin oslobađaju mastociti i bazofili kao odgovor na povredu, infekciju ili alergijske reakcije i poznat je po svom učešću u širokom spektru telesnih funkcija, uključujući upalu, lučenje želudačne kiseline i neurotransmisiju.

Intolerancija na histamin 1

Postoje četiri glavna tipa histaminskih receptora, označeni kao H1, H2, H3 i H4, svaki sa različitim funkcijama i distribucijom.

 • H1 receptori se prvenstveno nalaze na ćelijama glatkih mišića, endotelnim ćelijama i nervnim ćelijama u različitim tkivima. Aktivacija H1 receptora dovodi do različitih odgovora, uključujući bronhokonstrikciju, vazodilataciju, povećanu vaskularnu permeabilnost, svrab i percepciju bola. H1 receptori su meta antihistaminskih lekova, koji se obično koriste za lečenje alergijskih reakcija, svraba i bolesti kretanja.
 • H2 receptori se pretežno nalaze na parijetalnim ćelijama u sluznici želuca. Stimulacija H2 receptora histaminom dovodi do povećane proizvodnje želudačne kiseline (HCl). Antagonisti H2 receptora koriste se za smanjenje proizvodnje želudačne kiseline i za lečenje stanja kao što su čir na želucu i gastroezofagealna refluksna bolest (GERB).
 • H3 receptori se prvenstveno nalaze u centralnom nervnom sistemu (CNS), gde deluju kao autoreceptori i heteroreceptori na neuronima. Ovi receptori regulišu oslobađanje neurotransmitera, uključujući sam histamin, zatim dopamin i norepinefrin. Istraživanja liganda H3 receptora su u toku za potencijalnu terapijsku primenu kod različitih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja.
 • H4 receptori se prvenstveno eksprimiraju u imunim ćelijama, kao što su mastociti, eozinofili i T ćelije. Aktivacija H4 receptora je uključena u regulisanje imunoloških odgovora, upale i regrutovanja imunih ćelija na mesta povrede ili infekcije. Ligandi H4 receptora se istražuju kao potencijalne mete za lečenje alergijskih i inflamatornih poremećaja.

Koja je uloga enzima DAO (diamino-oksidaze)?

Primarna funkcija DAO (diamino-oksidaze) je da pretvori histamin u metabolit poznat kao imidazol acetaldehid. Ova transformacija je ključni korak u metabolizmu histamina, jer na taj način čini histamin znatno manje biološki aktivnim. Imidazol acetaldehid pokazuje mnogo manji afinitet da izazove simptome povezane sa intolerancijom na histamin (kao što su problemi sa varenjem, osip na koži, glavobolja i respiratorni problemi). Smešten u tankom crevu, ovaj enzim efikasno pretvara histamin iz hrane u manje biološki aktivan oblik, sprečavajući njegovu apsorpciju u krvotok. Razumevanje uloge DAO i faktora koji utiču na njegovu aktivnost je od suštinskog značaja za osobe sa intolerancijom na histamin.

Zamislite DAO kao štit koji pomaže u zaštiti tela od potencijalno štetnih efekata histamina u ishrani. Kada konzumirate hranu ili pića koja sadrže histamin, DAO stupa u akciju, razgrađujući histamin pre nego što se može apsorbovati u krvotok i distribuirati po celom telu. Kod osoba sa intolerancijom na histamin, često postoji smanjena aktivnost ovog enzima što može dovesti do neadekvatne razgradnje histamina, omogućavajući mu da se akumulira u telu. Kao rezultat toga, čak i male količine hrane koja sadrži histamin mogu izazvati neprijatne simptome.

Faktori koji utiču na DAO aktivnost

Genetika: Genske varijacije mogu uticati na efikasnost DAO enzima, što dovodi do razlika u metabolizmu histamina među pojedincima.

Lekovi: Određeni lekovi, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAID) i antihipertenzivni lekovi, mogu inhibirati aktivnost DAO.

Alkohol: Konzumacija alkohola, posebno crvenog vina, može ometati funkciju DAO, potencijalno pogoršavajući simptome intolerancije histamina.

Gastrointestinalna stanja: Stanja koja utiču na zdravlje creva, kao što je sindrom iritabilnog creva (IBS) ili inflamatorna bolest creva (IBD), mogu smanjiti aktivnost DAO.

Koja je uloga enzima HNMT (histamin N-metiltransferaze)?

HNMT (histamin N-metiltransferaze) je esencijalni enzim uključen u metabolizam histamina i svoju ulogu ostvaruje u različitim ćelijama i tkivima u celom telu. HNMT se nalazi u značajnim količinama u jetri i centralnom nervnom sistemu, gde igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže histamina. Održavajući ravnotežu histamina, HNMT pomaže u sprečavanju neželjenih reakcija izazvanih histaminom i igra značajnu ulogu u ukupnom zdravlju pojedinaca. Razumevanje funkcije HNMT-a je od suštinskog značaja za razumevanje složenosti metabolizma histamina i njegovog uticaja na intoleranciju na histamin.

Primarna funkcija HNMT je da metiluje molekule histamina. Ovaj enzimski proces uključuje dodavanje metil grupe (-CH3) histaminu, što rezultira formiranjem N-metilhistamina. Ova transformacija značajno smanjuje biološku aktivnost histamina, što dovodi do smanjene verovatnoće da izazove reakcije izazvane histaminom. Konvertujući histamin u N-metilhistamin, HNMT efikasno smanjuje potencijal histamina, sprečavajući prekomernu stimulaciju histaminskih receptora i fiziološke reakcije koje bi usledile.

U centralnom nervnom sistemu, HNMT igra ulogu u regulisanju histamina kao neurotransmitera. Histamin je uključen u različite funkcije mozga, uključujući budnost i spavanje, kao i spremnost na hitnu reakciju. HNMT pomaže u održavanju odgovarajuće ravnoteže histamina u mozgu, osiguravajući da on funkcioniše optimalno bez izazivanja prekomerne stimulacije ili neravnoteže. U tkivima i ćelijama u celom telu, HNMT pomaže u kontroli nivoa histamina. Ovo je posebno važno u tkivima gde histamin igra ulogu u imunološkim odgovorima, upali i drugim fiziološkim procesima. Metilacijom histamina, HNMT sprečava histamin da vrši neprikladan uticaj u ovim tkivima, održavajući na taj način homeostazu.

Faktori koji utiču na aktivnost HNMT

Genske varijacije: Genski polimorfizmi mogu uticati na aktivnost HNMT, što dovodi do razlika u metabolizmu histamina među pojedincima.

Lekovi: Neki lekovi (antidepresivi, antipsihotici i antiemetici) mogu inhibirati aktivnost HNMT, potencijalno utičući na regulaciju histamina.

Fiziološki uslovi: Određena zdravstvena stanja ili stanja upale ( reumatoidni artritis, Crohnova bolest ili ulcerativni kolitis) mogu uticati na aktivnost HNMT-a, bilo pojačavajući ili narušavajući njegovu funkciju.

Intoleracija ili netolerancija na histamin-koja je razlika između ova dva pojma?

Termini „intolerancija na histamin“ i „netolerancija na histamin“ se često koriste kao sinonimi u svakodnevnom govoru, ali u medicinskom kontekstu se mogu razlikovati.

Intolerancija na histamin

Ovaj termin se obično koristi da opiše simptome koji se javljaju kada organizam ima problema sa razgradnjom histamina ili metabolizmom histamina. Intolerancija na histamin može biti uzrokovana nedostatkom aktivnosti enzima diamino-oksidaze (DAO) i/ili HNMT (histamin N-metiltransferaze), koji su odgovorni za razgradnju histamina tj. njegovo pretvaranje u biološki manje aktivan oblik u organizmu.

Simptomi intolerancije na histamin mogu uključivati glavobolje, crvenilo kože, svrab, gastrointestinalne probleme poput nadutosti i dijareje, kao i druge simptome koji se često povezuju s prekomernom količinom histamina u organizmu.

Netolerancija na histamin

Ovaj termin se često koristi kao uopšten izraz za „nesposobnost“ organizma da podnese više histamina nego što je to uobičajeno. Netolerancija na histamin može uključivati sve situacije u kojima osoba doživljava simptome koji se povezuju s povećanom koncentracijom histamina, bilo da je reč o unosu hrane bogate histaminom, alergijskim reakcijama ili drugim faktorima.

NAPOMENA: Netolerancija na histamin može uključivati simptome slične onima kao kod intolerancije na histamin. U suštini, i intolerancija na histamin i netolerancija na histamin impliciraju probleme ili simptome povezane s histaminom, ali uzrok i specifični mehanizmi mogu varirati.

Simptomi intolerancije na histamin

Intolerancija histamina može se manifestovati širokim spektrom simptoma, koji mogu varirati po težini i dužini trajanja.

Uobičajeni simptomi mogu biti:

 • Problemi sa varenjem (bolovi u stomaku, nadimanje, dijareju i zatvor).
 • Kožne reakcije kao što su koprivnjača, svrab, crvenilo i osip nalik ekcemu.
 • Glavobolje ili migrene koje se manifestuju pulsirajućim bolom i mogu biti praćene mučninom.
 • Respiratorni simptomi kao što su začepljenost nosa, kijanje i otežano disanje.
 • Pojava crvenila, posebno na licu i vratu.
 • Neobjašnjiv umor i nizak nivo energije.
 • Bol i nelagodnost u mišićima i zglobovima.
 • Nepravilni otkucaji srca poput palpitacije i povećanog broja otkucaja srca.

Ovi simptomi se mogu preklapati sa drugim stanjima, što čini dijagnozu intolerancije histamina jako izazovnom.

Uobičajeni pokretači intolerancije na histamin

Simptomi intolerancije histamina mogu biti izazvani različitim spoljašnjim izvorima histamina, uključujući određenu hranu, piće i lekove.

Izvori histamina u ishrani

Fermentisana hrana: Fermentisane namirnice, kao što su kiseli kupus, jogurt, kefir, prirodno su bogate histaminom zbog delovanja bakterija koje proizvode histamin tokom procesa fermentacije.

Stari sirevi: Sir, posebno stare sorte kao što su čedar, parmezan i gauda, mogu sadržati visok nivo histamina.

Prerađeno meso: Suvo ili prerađeno meso, kao što su salama, kulen i slanina, često imaju povišen sadržaj histamina.

Određeni morski plodovi: Nivo histamina raste u morskim plodovima kako stare, čineći određene ribe i školjke, kao što su tunjevina, skuša i škampi, potencijalnim okidačima.

Alkohol: Alkoholna pića, posebno crno vino, šampanjac i pivo, mogu doprineti intoleranciji na histamin tako što inhibiraju aktivnost DAO i direktno sadrže histamin.

Intolerancija na histamin 2

Hrana koja oslobađa histamin

Pored hrane koja je prirodno bogata histaminom, neke namirnice mogu izazvati oslobađanje histamina iz mastocita u telu.

 • Citrusno voće: Narandža, limun i grejpfrut
 • Paradajz
 • Jagode
 • Začini: Cimet, karanfilić, muškatni oraščić

Lekovi i suplementi

Određene grupe lekova i suplemenata mogu pogoršati intoleranciju na histamin tako što blokiraju aktivnost DAO ili promovišu oslobađanje histamina, poput nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAID), nekih antibiotika i antidepresiva, kao i DAO inhibitora.

Upravljanje stresom

Stres može pogoršati simptome intolerancije histamina na nekoliko načina:

 • Stres može smanjiti aktivnost DAO enzima, smanjujući sposobnost tela da efikasno razgrađuje histamin.
 • Stres može pokrenuti mastocite da oslobađaju histamin, što dovodi do povišenih nivoa histamina u telu.
 • Stres može negativno uticati na zdravlje creva (mikrobiotu), i potencijalno uticati na metabolizam histamina u digestivnom traktu.

Život sa histaminskom intolerancijom

Efikasno upravljanje intolerancijom na histamin uključuje identifikaciju i izbegavanje hrane, pića i lekova koji izazivaju prekomerno oslobađanje histamina, zajedno sa primenom tehnika za smanjenje stresa.

Neke ključne strategije mogu uključivati:

 • Uvođenje ishrane sa niskim sadržajem histamina, koja ograničava konzumiranje hrane bogate histaminom, kao i namirnica koje oslobađaju histamin.
 • Vođenje dnevnika ishrane za praćenje pokretača i obrazaca pojave simptoma.
 • Pridržavanje uputstava i instrukcija dobijenih od stručnog medicinskog profesionalca za personalizovano upravljanje postojećom intolerancijom na histamin.
 • Vežbanje tehnika za smanjenje stresa, kao što su meditacija i joga i bavljenje stvarima u kojima uživamo.
 • Uzimanje suplementacije kao što su DAO suplementi (pod medicinskim nadzorom) za podršku metabolizmu histamina.

Razumevanjem ovih uobičajenih pokretača i primenom efikasnih strategija upravljanja, kod osoba sa intolerancijom na histamin mogu se smanjiti pojava, intenzitet i učestalost simptoma, sa ciljem da se poboljša kvalitet života.

Intolerancija na histamin 3

Koje namirnice može konzumirati osoba koja ima intoleranciju na histamin?

Evo liste namirnica koje se generalno smatraju bezbednim za ljude sa intolerancijom na histamin:

 • Sveže, neprerađeno meso poput piletine, ćuretine i ribe.
 • Većina svežeg voća je obično bezbedna, uključujući jabuke, kruške, borovnice i dinje. Međutim, trebalo bi biti oprezan sa jagodama, bananom i citrusima.
 • Većina svežeg povrća je bezbedna za konzumiranje, kao što su lisnato povrće, šargarepa, brokoli i tikvice.
 • Žitarice kao što su pirinač, kinoa i zob bez glutena uglavnom imaju malo histamina.
 • Ako ih tolerišete, možete se odlučiti za mlečne alternative kao što su bademovo mleko, kokosovo mleko ili mlečni proizvodi bez laktoze.
 • Ljudi sa intolerancijom na histamin obično dobro podnose konzumiranje jaja.
 • Maslinovo ulje i kokosovo ulje su često bezbedan izbor za kuvanje.
 • Neke biljke poput bosiljka, origana i timijana imaju malo histamina i mogu se koristiti za aromu.
 • Sokovi napravljeni od voća poput jabuke ili kruške mogu se bolje tolerisati od sokova od citrusa.

Ako imate ili sumnjate da imate intoleranciju na histamin, razmislite o konsultaciji sa medicinskim stručnjacima koji su specijalizovani za intoleranciju na hranu i alergije. Oni mogu pružiti personalizovano vođenje i pomoći vam da kreirate odgovarajući plan obroka prilagođen vašim individualnim potrebama.

U Beo-lab laboratoriji možete obaviti stručnu konsultaciju sa dr Milkom Popović. Za sve dodatne informacije možete nam pisati na mail funkcionalnamedicina@beo-lab.rs

Laboratorijska dijagnostika intolerancije na histamin

Laboratorijska dijagnostika histaminske intolerancije može obuhvatati praćenje aktivnosti enzima diamino-okisadze, kao i vrednosti histamina u krvi i u urinu.

Analiza aktivnosti enzima DAO meri aktivnost diamino-oksidaze (DAO), enzima odgovornog za razgradnju histamina u digestivnom traktu.

 • Značajno smanjenje aktivnosti DAO enzima, obično ispod referentnog opsega, sugeriše da telo može imati poteškoća da efikasno metaboliše histamin. Ovaj nalaz može podržati dijagnozu intolerancije na histamin. Međutim, važno je napomenuti da drugi faktori, kao što je genska predispozicija, mogu uticati na aktivnost DAO. Neki ljudi mogu imati genske varijante koje smanjuju aktivnost i efikasnost ovog enzima, što može povećati rizik od akumulacije histamina i simptoma histaminske intolerancije.
 • Ako DAO aktivnost spada u normalni opseg ili je povišena, to obično ukazuje da nedovoljno aktivan DAO nije primarni uzrok vaših simptoma. Međutim, bitno je uzeti u obzir da je aktivnost DAO samo jedan deo slagalice u intoleranciji na histamin, a normalni nivoi DAO ne isključuju to stanje u potpunosti.

Merenje nivoa histamina u krvi ili urinu uključuje sakupljanje uzorka i kvantifikaciju koncentracije prisutnog histamina.

 • Povišeni nivoi histamina u krvi ili urinu, zajedno sa prisustvom tipičnih simptoma intolerancije histamina, mogu ukazivati na intoleranciju na histamin. Takođe, važno je uzeti u obzir druge potencijalne uzroke povišenog histamina, kao što su mastocitoza ili tumori koji mogu izazvati prekomernu proizvodnju histamina (karcinoidni tumori ili mastocitomi), koje bi trebalo isključiti.
 • Normalni nivoi histamina ne isključuju nužno intoleranciju na histamin. Simptomi se i dalje mogu javiti čak i kada su nivoi histamina unutar referentnog opsega. Drugi faktori, kao što su aktivnost DAO i osetljivost receptora na histamin, takođe igraju ulogu u intoleranciji na histamin.

Tumačenje laboratorijskih rezultata bi uvek trebalo uzeti u obzir uz vaše specifične simptome i kliničku istoriju. Simptomi kao što su problemi sa varenjem, kožne reakcije, glavobolje i respiratorni problemi su ključni za dijagnozu intolerancije na histamin. Neki zdravstveni radnici mogu preporučiti eliminacionu dijetu tj. izbacivanje iz ishrane namirnice bogate histaminom, a zatim ih postepeno ponovo uvoditi. Ovo može pomoći da se identifikuju specifične namirnice koje mogu biti okidači, kao i da se potvrdi dijagnoza ako se simptomi poboljšaju nakon promene u ishrani.

Intolerancija na histamin 4

U nekim slučajevima, pozitivan odgovor na lečenje, kao što su promene u ishrani, antihistaminici ili suplementi DAO enzima, mogu dodatno podržati dijagnozu intolerancije na histamin.

Za sve informacije u vezi sa prethodno pomenutim analizama, možete nas kontaktirati na broj telefona +381113622888  ili nam svoj upit pošaljite na mail office@beo-lab.rs

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Povezani tekstovi:

Literatura:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463562/#:~:text=Histamine%20intolerance%2C%20also%20referred%20to,beginning%20of%20the%2021st%20century.

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/24854-histamine

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.1018463/full

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice