Synevocentral lab

Od septembra 2012. godine,
Beo-Lab je postao deo sistema najveće mreže kliničkih laboratorija Synevo...
Više o tome

Skeneronline skener

Online skener je u fazi izrade

Patronažalaboratorije

Beo-lab laboratorije raspolažu aktivnim patronažnim timom koji je spreman da odgovori na sve zahteve naših korisnika.