Skrining – rano otkrivanje bolesti pre pojave kliničkih simptoma

Skrining podrazumeva primenu medicinskih testova u cilju što ranijeg otkrivanja određenih oboljenja i pre pojave kliničkih simptoma.

 Glavni cilj redovnog skrininga je da ukoliko postoji malignitet, on bude otkriven u početnim fazama, kada je proces lečenja i izlečenja jednostavniji i kraći.

Skrinig programi su se pokazali veoma uspešnim u zemljama koje su ih sitemski primenile, u slučaju raka grlića materice, raka dojke i debelog creva.

Skrining testovi za rak grlića materice

Skrining za rak grlića materice podrazumeva preventivne preglede jedanput godišnje za sve žene od 20 – 65 godina starosti.

Tokom godišnjeg redovnog ginekološkog pregleda uzorkuje se bris grlića materice (cervikalni bris) za Papanicolaou test, koji se zasniva na citološkoj analizi

Značajno smanjenje, za oko 80% smrtnosti od raka grlića materice, zabeleženo je u zemljama gde se ovakav skrining, u okviru organizovanih programa sprovodi kontinuirano više godina, što ukazuje na njegovu efikasnost.

Najznačajniji faktori rizika za nastanak raka grlića materice su: određene genitalne infekcije (humani papiloma virusi), stanja smanjenog imuniteta, gojaznost, povišeni nivo holesterola i triglicerida u krvi kao i svi faktori u okviru načina života koji su posledica loših socijalno-ekonomskih uslova života.

Danas se smatra da je infekcija određenim genotipovima humanim papiloma virusima (HPV) odgovorna za nastanak preko 70% svih slučajeva raka grlića materice (visokorizični tipovi HPV-a su nađeni kod 70% slučajeva karcinoma grlića materice).  

Kod većine žena koje su zaražene HPV-om imuni sistem će u stvoriti antitela i savladati virusnu infekciju.

Kod određenog broja žena, imunitet ipak ne uspe da pobedi infekciju i one tada imaju povećan rizik da obole. Pročitajte više na temu HPV  – Humani papiloma virus – virus koji nema siptome.

Skrining testovi za rak dojke

Skrining za rak dojke podrazumeva samopregled dojki svakog meseca, najbolje 10-tog dana od početka ciklusa. Zatim klinički i ultrazvučni pregled dojki jednom godišnje kod izabranog lekara ginekologa ili onkologa .

Od 45 godine života preporuka je i mamografija jednom u dve godine.

Podaci pokazuju da se u Srbiji ovo oboljenje otkrije u početnim fazama, kada je moguće potpuno izlečenje u svega 35% slučajeva obolelih u jednoj godini. Organizovani skrining i redovni pregledi zbog toga imaju izuzetan značaj.

Sindrom naslednog karcinoma dojke i/ili jajnika je genetska predispozicija koja povećava verovatnoću za razvoj karcinoma dojke i/ili jajnika u određenoj životnoj dobi.

U Beo-lab laboratorijama dostupan vam je kompletan skrining BRCA 1 i BRCA 2 gena – gena koji se povezuju sa naslednim rizikom za oboljevanje od raka dojke i/ili jajnika, uz laboratorijske genetičke konsultacije, kako pre testiranja tako i nakon dobijanja nalaza testa.

Više o BRCA testiranju uskoro na našem blogu.

Skrining testovi za rak debelog creva

Skrining za rak debelog creva treba raditi jednom godišnje počevši od 50-te godine života kod oba pola.

Test na okultno krvarenje u stolici je skrining test. Krvarenje u stolici može biti jedan od prvih znakova oboljenja digestivnog trakta. U ranoj fazi oboljenja, rak debelog creva se može uspešno lečiti.

Nakon pozitivna dva od ukupno tri uzastopna testa na okultno krvarenje sledeći dijagnostički korak je kolonoskopija i po potrebi biopsija promena na debelom crevu.

Generalno, populacija koja ima povećan rizik za oboljevanje od raka debelog creva su osobe starije od 50-te godine života. .

Takođe povećan rizik oboljevanja imaju osobe koje boluju od zapaljenskih bolesti creva, kao i osobe sa genetskim opterećenjem tj. slučajevima postojanja oboljevanja u porodici ( pozitivne porodične anamneze).

Doveden je u vezu povećani rizik od raka debelog creva ukoliko osoba primarno boluje od raka dojke, jajnika ili materice. Otuda je redovna preventivna kontrola kod ove grupe pacijenata izuzetno važna.

Primarna prevencija kancera

Primarna prevencija svih vrsta kancera podrazumeva pravilan način ishrane- ishranu bogatu voćem, povrćem, umerenim konzumiranjem mesa i proizvoda životinjskog porekla, kao i ograničeni unos industrijskih prerađevina. Umerenu i redovnu fizičku aktivnosti  za održavanje vitalnosti organizma i smanjenje nivoa stresa.

Svaka osoba svojim životnim navikama utiče na povećanje ili smanjenje rizika da oboli. Skrining  je način da se bolest ( ukoliko se  pojavi) dijagnostikuje u početnoj fazi kada postoje veći izgledi za uspešno lečenje i izlečenje.  

Mart mesec je nacionalni mesec borbe protiv raka, kada se najsnažnije različitim kampanjama podiže svest o značaju skrininga i svest o činjenici da je rak izlečiv ukoliko se otkrije na vreme.

Datum objave 4.3.2019

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.