Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Interleukin-6

Interleukin-6 kao signal upalnog procesa u organizmu

Interleukin-6 (IL-6) je protein iz familije citokina, čija produkcija raste u organizmu kao odgovor na infekcije i povrede tkiva. Doprinosi odbrani organizma stimulisanjem reakcije akutne faze i posreduje u reakcijama pojačane produkcije antitela.

Interleukin-6 pored velikog uticaja na imunološki sistem, takođe je i pirogen, tj. odgovoran je za povišenu telesnu temperaturu kako u autoimunim, tako i u infektivnim i neinfektivnim oboljenjima.

Kada god postoji inflamacija (upala, zapaljenje), bilo akutna ili hronična, produkuje se IL-6, koji onda funcioniše kao signal celom organizmu. Ovo podrazumeva stanja kao što su: traume, opekotine, kancer, infekcije i dr. 

U zdravom organizmu, receptor za IL-6 je prisutan na normalnim aktivisanim B-limfocitima, ćelijama hepatičke i mijeloidne linije i normalnim T-limfocitima.

U slučaju infekcije, ekspresija IL-6 igra glavnu ulogu u aktivaciji različitih ćelijskih populacija. Dejstvom na ćelije jetre, IL-6 modifikuje sintezu različitih proteina akutne faze.

S jedne strane povećava se sinteza:

Sa druge strane snižava se produkcija:

Koje su uloge IL-6 u organizmu?

Stimuliše reakciju akutne faze.

Reakcija akutne faze je sistemska reakcija organizma usmerena protiv infekcije, inflamacije i oštećenja tkiva.

Karakteriše se povećanjem broja leukocita, sedimentacije, povišenom temperaturom, povećanom propustljivošću krvnih sudova, promenom koncentracije mikroelemenata i steroida, kao i povećanjem nivoa proteina akutne faze.

Uključuje se urođeni imuni sistem kako bi ograničio oštećenje tkiva. Jetra pojačano sintetiše pozitivne reaktante akutne faze, dok se smanjuje sinteza ostalih proteina, kao albumina i transferina (negativni reaktanti akutne faze).

Glavni proteini akutne faze su: CRP i serum amiloid A. CRP stimuliše fagocitozu, a IL-6 pojačava produkciju faktora koagulacije fibrinogena. Dolazi do aktivacija sistema komplementa i koagulacije.

IL-6 je uključen i u regulaciju koncentracije serumskog gvožđa i cinka delovanjem na njihove transportere.

Sumarni efekat delovanja povišenih koncentracija IL-6 na metabolizam gvožđa u inflamaciji je smanjenje nivoa gvožđa i prateća anemija. Isto je i sa cinkom.

IL-6 pomaže ranu diferencijaciju u razvoju T-limfocita

Neophodan je za aktivaciju T-limfocita i NK-ćelija. Takođe, pomaže lizu patogena unutar same ćelije.

Pomaže diferencijaciju i proliferaciju B-limfocita, kao i formiranje plazma ćelija koje stvaraju antitela. Dugotrajna prekomerna sinteza IL-6 dovodi do hipergamaglobulinemije i produkcije autoantitela.

IL-6 je bitan i za razvoj krvnih ćelija, bilo bele, crvene loze ili trombocita.

U kostnoj srži dovodi do sazrevanja megakariocita i oslobađanja trombocita u cirkulaciju.

Učestvuje u aktivaciji osteoklasta i osteoporozi

Indukuje sekreciju vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEGF) što vodi ka pojačanom rastu i proliferaciji endotelnih ćelija krvnih sudova i povećanju propustljivosti krvnih sudova u inflamaciji.

Deluje na proliferaciju keratinocita i sintezu kolagenaIl-6 učestvuje u kratkotrajnoj odbrani protiv infekcije kod povreda i upozorava imuni sistem na izvor inflamacije.

Poremećaj u regulaciji sinteze ovog molekula, vodi ka oboljenju.

Deficit IL-6 ima dubok efekat na aktivaciju imunog sistema. Prekomerna ekspresija IL-6 takođe ima nepovoljan uticaj. U tom slučaju, dovodi do disbalansa između ćelija, što rezultuje patološkim procesom.

Može biti uzrok limfnih maligniteta, kao posledica mutacije u genu koji kodira sintezu IL-6.

Indikacije za određivanje IL 6

Analiza Interleukin-6 se određuje kod procena stanja pacijenata sa:

 • potencijalnom sistemskom infekcijom;
 • lokalizovanom infekcijom;
 • hroničnim inflamatornim oboljenjima kao: lupus ili reumatoidni artritisom;
 • dijabetesom, moždanim udarom ili kardiovaskularnim oboljenjem.

Povišene vrednosti Interleukin-6

Normalno se u krvi  detektuje nizak nivo IL-6.

Povišene vrednosti znače da je pacijent u stanju inflamacije i mogu ukazivati na postojanje rizika za razvoj bolesti ili pogoršanje stanja.

Povišen nivo se sreće kod:

 • Reumatoidnog artritisa, lupusa i drugih autoimunih oboljenja;
 • Infekcije;
 • Sepse;
 • Nekih vrsta kancera;
 • Dijabetesa;
 • Kardiovaskularnih oboljenja;
 • Moždanog udara.

Obično se prvo za evaluaciju procesa inflamacije određuje CRP. Ukoliko su lekaru neophodne dodatne informacije, može tražiti određivanje i IL-6.

Interleukin 6 i COVID-19

U svetlu sve prisutnije infekcije novim korona virusom ( Covid-19) , rađene su brojne studije kako bi se našao idealan marker koji bi služio za procenu stanja pacijenata sa težim oblikom infekcije.

Citokinska oluja je termin koji se koristi za prekomerno oslobađanje citokina kao odgovor na infekciju i druge stimuluse. Posledica je gubitka regulatorne kontrole pri produkciji citokina, kako na lokalnom, tako i na sistemskom nivou.

Smatra se da su teška oštećenja organa kod nekih pacijenata inficiranih  virusom SARS-CoV-2 (novim korona virusom) u bliskoj vezi sa poremećajem u regulaciji i pojačanom produkcijom citokina.

Nivoi IL-6 kod pacijenata sa težom kliničkom slikom su znatno viši neko kod onih sa nekomplikovanom slikom.

Receptor za interleukin-6

Tocizilumab, koji blokira receptor za IL-6, se koristi u terapiji hroničnih inflamatornih oboljenja, uključujući reumatoidni artritis i juvenilni reumatoidni artritis.

Ovaj lek smanjuje upalni proces i usporava patološki proces oštećenja zglobova.

Određivanje IL-6 u Beo-lab laboratorijama

Nivo IL-6 se najčešće određuje iz krvi (seruma), ređe u sinovijalnoj tečnosti i likvoru.

Na rezultat analize iz krvi se čeka 2 dana. Posebna priprema nije potrebna.

Navedena analiza vam je dostupna u svim Beo-lab laboratorijama.

Analizu Interleukin-6 možete poručiti i platit online putem E-laboratorije, čime skraćujete vreme zadržavanja u laboratoriji prilikom uzorkovanja.

Tekst napisala: Jelena Ungurjanović Milenković, Medicinski biohemičar Beo-lab laboratorija.

SAZNAJ VIŠE

CRP u dijagnostici upalnog procesa.

Reference:

https://labtestsonline.org/tests/interleukin-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176007/

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/interleukin-6

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11225716/

https://www.nature.com/articles/s41423-020-00522-6

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice