Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Tireoglobulin

Šifra MT16 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 radni dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Tireoglobulin je protein koji stvaraju ćelije u štitnoj žlezdi. Test na tireoglobulin se uglavnom koristi kao test tumorskih markera koji pomaže kod lečenja karcinoma štitne žlezde. Tireoglobulin igra odlučujuću ulogu u sintezi perifernih tiroidnih hormona T3 i T4. Određivanje tireoglobulina može biti od pomoći kod pravljenja razlike između subakutnog tiroiditisa i veštačke tireotoksikoze.

1,280.00din

Vađenje krvi
Imunohemija logo Beo-lab

Šta je Tireoglobulin?

Tireoglobulin je glikoprotein koji se sintetiše u velikim količinama u tirocitama i oslobađa se u lumen tireoidnih folikula. Produkcija TG je stimulisana od strane TSH, deficijencijom joda u tiroidnoj žlezdi i prisustvom tiroid-stimulišućih imunoglobulina.

Tireoglobulin igra odlučujuću ulogu u sintezi perifernih tiroidnih hormona T3 i T4.

Niske koncentracije tireoglobulina se mogu naći u krvi zdravih osoba koje ne pate od tiroidnih bolesti, dok se povišene koncentracije detektuju kod mnogih tiroidnih stanja poput Hašimotove bolesti, Gravesove bolesti, tiroidnog adenoma i karcinoma štitne žlezde.

Kada se radi analiza tireoglobulin?

Osnovna primena testiranja tireoglobulina je postoperativno praćenje pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitne žlezde (DTC). Kako je štitna žlezde jedini poznati izvor ovog glikoproteina, nivo serumskog TG će biti vrlo nizak ili nedetektabilan nakon totalne ili skoro totalne tiroidektomije i uspešne radio-jodne ablacije preostalog tiroidnog tkiva.

Kod pacijenata koji su prošli delimičnu tiroidektomiju, nivoi tireoglobulina će i dalje biti merljivi u zavisnosti od toga koliko tkiva je preostalo nakon operacije. Detektibilni nivoi serumskog TG nakon totalne tiroidektomije ukazuju na perzistentni ili rekurentni DTC. Značajno povećanje nivoa TG se tumači kao znak rekurencije bolesti.

Na određivanje tireoglobulina može uticati prisustvo auto TG antitela izazivajući lažno visoke ili lažno niske vrednosti. Stoga se preporučuju anti-Tg određivanja u svim uzorcima zajedno sa tireoglobilinom kako bi se isključila ova interferencija.

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

Posebna pripema nije potrebna.

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje na dnevnom nivou.

Tumačenje dobijenih rezultata

Rezultate testa tumači lekar koji vas je uputio na ovo testiranje.

Sve rezultate tireoglobulina bi trebalo tumačiti zajedno sa ukupnom kliničkom slikom pacijenta, uključujući simptome, kliničku istoriju, podatke iz dodatnih ispitivanja (tj. ultrazvuk vrata, skener celog tela) i druge odgovarajuće informacije.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.