Pratite nas

Anti CCP antitela

Šifra IM64 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Anti CCP  antitela se koristi u dijagnostici reumatoidnog artritisa da ga razlikuje od drugih autoimunih obolenja koja se prezentuju sa artritisom, kao i u davanju u prognoze osobam koje su već obolele od treumatoidnog artritisa.

1,410din

Vađenje krvi

Šta su Anti CCP antitela?

Anti CCP antitela su grupa antitela (anti perinuklearnog faktora (APF), anti-keratin antitela (AKA), anti filaggin antitela (AFA) i dr. ) koja su usmerena protiv citrulina.

Ova antitela su detektovana u serumu osoba obolelih od reumatskog artiritisa i pokazala su se bolje od dosadašnjih laboratorijskih markera reumatoidng artritisa (RF se javlja kod osoba starijeg doba bez RA, a 50% do 90% pacijenata sa RA imaju pozitivan RF; CRP se javlja i kod drugih autoimunih obolenja i kod drugih zapaljenskih procesa).

 

Zašto se određuje i kod koga ge treba određivati?

Anti CCP  antitela se koristi u dijagnostici reumatoidnog artritisa da ga razlikuje od drugih autoimunih obolenja koja se prezentuju sa artritisom, kao i u davanju u prognoze osobam koje su već obolele od treumatoidnog artritisa.

Anti CCP  antitela se određuje osobama koje imaju znakove i simptome reumatoidnog artritisa kao što su bolovi, otok, ukočenost, ograničenost pokreta u više zglobova.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.