Pratite nas

ASTO (antistreptolizinski test)

Šifra IM10 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

ASTO (antistreptolizinski test) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome koji ukazuju na reumatsku groznicu  ili glomerulonefritis, naročito ako je simptomima prethodila streptokokna infekcija koja nije bila adekvatno lečena.

600din

Vađenje krvi

Šta je ASTO – Anti streptolizin O?

ASTO – Anti streptolizin O  su antitela koja nastaju na streptolizin O, jedan od toksina koji izlučuje streptokoke grupe A.

Problem kod infekcija izazvanim ovim bakterijama jesu glomerulonefritis i reumatska groznica, komplikacije koje se javljaju neko vreme posle infekcije tokom kog je pacijent asimptomatski.

Latencija za glomerulonefritis iznosi otprilike 10 dana, a za reumatsku groznicu latencija je 20 dana. Reumatska groznica je povezana sa infekcijom određenim serotipovima koje još zovu i reumatogenim serotipovima (M1, M3, M5, M6, M18 i M19), dok glomerulonefritis je povezan sa infekcijom određenim serotipovima koje još zovu nefrogenim serotipovima (M2, M12, M49, M57, M59 i M60).

 

Zašto se određuje i kod koga ge treba određivati?

ASTO se koristi kao pomoć u dijagnostici komplikacija nastalih kao posledica infekcije izazvane streptokokama grupe A, kao što su reumatska groznica ili glomerulonefritis (koja pogađa bubrege).

ASTO se određuje osobama koje imaju znakove i simptome koji ukazuju na reumatsku groznicu (povišena temperatura, otečeni i bolni zglobovi, bol u grudima, umor, nedostatak vazduha) ili glomerulonefritis (otoci, taman urin, mala količina urina, visok krvni pritisak, umor), naročito ako je simptomima prethodila streptokokna infekcija koja nije bila adekvatno lečena.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.