Pratite nas

Reumatoidni faktor RF-kvantitativno

Šifra IM21 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Reumatoidni faktor / Reuma faktor  (RF) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome reumatoidnog artritisa, periodično kod osoba koje su već obolele da se prati tok bolesti.

570din

Vađenje krvi

 

Šta je Reumatoidni faktor ?

Reumatoidni faktor (RF) predstavlja heterogenu grupu autoantitela koja su usmerena protiv antigenih determinanti sopstvenih IgG molekula ( na Fc region). Važni su u dijagnostici reumatoidnog artritisa (kada se određuje zajedno sa CRP-om i anti-CCP-om), ali se mogu naći i kod drugih upalnih reumatskih bolesti i kod različitih nereumatskih bolesti.

 

Zašto se određuje i kod koga ge treba određivati?

Reumatoidni faktor (RF) se koristi kao pomoć u dijagnostici rumatoidnog artritisa, kao i u davanju prognoze osobama koje su već obolele.

RF se određuje osobama koje imaju znakove i simptome reumatoidnog artritisa, kao i periodično kod osoba koje su već obolele od reumatoidnog artritisa da se prati tok bolesti.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.