Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Serološki test na korona virus

Koju informaciju pruža serološki test na SARS-CoV-2?

Kroz tekst dobićete odgovore na sledeća pitanja:

Koju informaciju pružaju serološki testovi?

Serološkim metodama detektuje se prisustvo antitela, tj. određenih klasa imunoglobulina (IgM, IgA i IgG) u krvi (tj. serumu) pacijenata, koja se proizvode u organizmu kao odgovor na prisustvo virusa.

Serološki test pruža informaciju da li ste bili u kontaktu sa virusom i da li je vaš organizam odreagovao stvaranjem ovih antitela. Serološki test se ne koristi za postavljanje dijagnoze COVID-19.

Kakav je značaj prisustva IgM i IgA antitela u serumu?

Detekcija IgM i IgA klase antitela u serumu je moguća već 7-10 dana nakon pojave prvih simptoma.

IgM antitela

IgM antitela javljaju se neposredno pre, za vreme, ili posle pojave prvih simptoma bolesti, u zavisnosti od vremena trajanja inkubacije.

Iako je s početka pandemije, bilo opšte priznato mišljenje da su IgM antitela na COVID-19 značajna za postavljanje dijagnoze akutne infekcije (da je osoba trenutno zaražena koronavirusom), to ipak nije potpuno tačno, jer postoji veliki broj osoba koje imaju pozitivna IgM antitela u krvi i mesec dana nakon preležane infekcije i negativnog antigenskog i/ili PCR testa.

Prosečno trajanje inkubacije (vreme koje protekne od kontakta sa izvorom infekcije SARS-CoV-2 do pojave prvih simptoma) je 4-5 dana, a može biti od 3 do 14 dana.

Najčešći simptomi infekcije koronavirusom su povišena temperatura, glavobolja i malaksalost, a mogu se javiti i gubitak čula ukusa i mirisa, mučnina, povraćanje, proliv, kašalj, otežano disanje.

IgM antitela svoj najviši nivo u serumu postižu nedelju dana nakon pojave prvih simptoma bolesti, a zatim opadaju, tako da se u trećoj nedelji od početka bolesti, uglavnom, ne mogu naći u serumu.

IgA antitela

IgA antitela su lokalna antitela koja se u svežoj infekciji koncentrišu na površini sluzokože grla, nosa, creva i u sekretima. Javljaju se nekoliko dana posle pojave simptoma i svoj maksimum dostižu dve nedelje posle početka bolesti, a zatim opadaju i nestaju oko 4. nedelje nakon pojave prvih simptoma.

Koliko treba da prođe da bi se razvila IgG antitela?

IgG antitela se stvaraju nakon preležane infekcije COVID-19 (simptomatski i asimptomatski), kao i nakon uspešno sprovedene vakcinacije.

IgG antitela počinju da se stvaraju u drugoj nedelji bolesti i svoj najviši nivo dostižu oko 4 nedelje od pojave prvih simptoma. Približno 6 nedelja nakon infekcije između 94 – 98% obolelih pokazuje povišen nivo IgG antitela.

Ova antitela se duže vreme zadržavaju u organizmu i pokazatelj su preležane infekcije i uspešne, vakcinom idukovane imunizacije.

Nedavna ispitivanja pokazuju da neki pacijenti mogu ponovo izgubiti IgG antitela posle 3-4 meseca, što se mora uzeti u obzir pri izboru vremena ispitivanja.

Blagi i asimptomatski slučajevi pokazuju odloženo stvaranje i nisku koncentraciju sve tri klase antitela, tako da postoji mogućnost da osobe koje su preležale kovid-19 uopšte nemaju značajan nivo IgG antitela na SARS-CoV-2.

Ispitivanjima je utvrđeno da organizam u sklopu borbe protiv SARS-CoV-2 virusa najčešće stvara IgG antitela na spajk protein.

Test SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein se radi u cilju:

 • Procene imunološkog statusa osoba koje su primile vakcinu čiji je zaštitini efekat zasnovan na produkciji antitela na receptor vezujući domen S1 subjedinice Spajk (spike) proteina.
 • Procene imunološkog statusa osoba koje su preležale infekciju izazvanu virusom SARS-CoV-2

Da li IgG antitela štite organizam od ponovne infekcije virusom SARS-CoV-2?

Nije sigurno da IgG antitela štite organizam od ponovne infekcije.

Trenutno se veruje da je specifičan imunitet T ćelija (zasnovan na unakrsnoj reaktivnosti) odgovoran za pojavu, da deca i neki odrasli preleže infekciju bez simptoma primarne infekcije.

Antitela doprinose imunološkoj odbrani od virusa, ali imunološku odbranu protiv virusa primarno nose T limfociti. Ovo objašnjava zašto se u mnogim slučajevima virus može u potpunosti eliminisati pre nego što se antitela mogu otkriti u krvi.

Kakva je razlika između različitih vrsta seroloških testova na SARS-CoV-2?

na tržišto trenutno postoji više vrsta seroloških testova:

 • Imunohromatografski (brzi) serološki test,
 • ELISA, CMIA, CLIA, ECLIA serološki testovi i
 • imunofluorescentni serološki test.

Imunohromatografski (brzi) serološki test

Imunohromatografski (brzi) testovi su najmanje osetljivi, ali su najjeftiniji i za njihovo izvođenje nije potrebno više od pola sata.

Zasnivaju se na promeni boje test trake na koju se nanese kap seruma pacijenta, kod koga postoji povišena koncentracija određene vrste antitela koja se ispituju.

Ovo je kvalitativna metoda, tj. rezultat je pozitivan ili negativan, bez mogućnosti merenja vrednosti koncentracije antitela.

Napomena: Ovaj test nije dostupan u Beo-lab laboratorijama.

ELISA serološki testovi

ELISA testovi su klasični serološki testovi koji se zasnivaju na merenju jačine obojenosti rastvora u kome dolazi do reakcije između antitela prisutnih u serumu pacijenta i čestica koje se vezuju za ta antitela, a obeležene su bojom.

Ovo je kvantitativna metoda, tj. rezultat je pozitivan ili negativan, uz mogućnost merenja vrednosti koncentracije antitela.

Napomena: ELISA serološki test na SARS-CoV-2 nije dostupan u Beo-lab laboratorijama.

CMIA, CLIA i ECLIA serološki testovi

CMIA, CLIA i ECLIA su napredne, potpuno automatizovane serološke metode novije generacije.

Zasnovane su na osnovnom principu klasičnog ELISA testa, tj. stvaranju kompleksa između antitela prisutnih u serumu pacijenta i čestica koje se vezuju za ta antitela, pri čemu dolazi do oslobađanja svetlosnog signala, čija jačina se meri automatski i srazmerna je koncentraciji antitela u uzorku seruma.

Na taj način se može vrlo precizno odrediti količina prisutnih antitela u serumu.

Ovo je kvantitativna metoda, tj. rezultat je pozitivan (reaktivan) ili negativan (nereaktivan), uz mogućnost merenja vrednosti koncentracije antitela.

Imunofluorescentni serološki test

Imunofluorescentni testovi se zasnivaju na vezivanju antitela prisutnih u serumu pacijenta sa česticama obeleženim fluorescentnom bojom, što se uočava pregledom mikroskopskog preparata pomoću fluorescentnog mikroskopa.

Ovo je kvalitativna, ali daleko osetljivija metoda u odnosu na  brze testove, tj. rezultat može biti pozitivan ili negativan, bez mogućnosti merenja vrednosti koncentracije antitela.

Serološki testovi na antitela SARS-CoV-2 u Beo-lab laboratorijama

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

 • CMIA (SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein („spike“ protein),
 • CMIA (SARS- CoV -2 antitela IgM klase) i
 • ECLIA (SARS – CoV-2 ukupna antitela – IgM, IgA, IgG klase).

Ove metode su zasnovane na osnovnom principu klasičnog ELISA testa, tj. stvaranju kompleksa između antitela prisutnih u serumu pacijenta i čestica koje se vezuju za ta antitela, pri čemu dolazi do oslobađanja svetlosnog signala.

Jačina ovog signala se meri automatski i srazmerna je koncentraciji antitela u uzorku seruma. Na taj način se može vrlo precizno odrediti količina prisutnih antitela u serumu.

SARS – CoV – 2 antitela IgG klase

Ukoliko je rezultat IgG antitela na Spajk protein, koji se radi u Beo-lab laboratorijama pozitivan, to ukazuje:

 • da ste preležali infekciju koronavirusa;
 • da ste ranije bili u kontaktu sa virusom;
 • ili da je vakcinom indukovana imunizacija bila uspešna.

Kod različitih osoba koje su preležale Covid-19 ova IgG antitela ostaju različito vreme u krvi. Dok se kod nekih relativno brzo izgube, kod drugih pojedinaca ova antitela opstaju duži vremenski period u krvi.

SARS – CoV -2 antitela IgM klase

Ukoliko je rezultat IgM antitela pozitivan, to znači da ste nedavno imali kontakt sa virusom i da je vaš organizam/imunitet odreagovao stvaranjem upravo antitela klase IgM.

 Laboratorijske nalaze uvek treba tumačiti zajedno sa kliničkom slikom i prisutnom simptomatologijom.

Važno je imati u vidu da serološko testiranje lgM antitela ne služi za postavljanje dijagnoze infekcije virusom SARS -CoV-2.

Zlatni standard za utvrđivanje akutne infekcije novim koronavirusom je PCR test, koji možete uraditi isključivo u državnim referentnim laboratorijama.

Ukoliko je PCR test nedostupan ili zahteva suviše dugo vremena da bi se uradio, test na SARS-CoV-2 antigen koji zadovoljava osnovne kriterijume Svetske zdravstvene organizacije za osetljivost i specifičnost u poređenju sa referentnim PCR testom, može se koristiti za dijagnozu SARS-CoV-2 infekcije.

Prisustvo antigena ukazuje da je virus trenutno aktivan/prisutan u organizmu.

Pročitajte više o antigen testu u članku:

SARS – CoV-2 ukupna antitela – IgM, IgA, IgG klase

Ovaj test je namenjen pacijentima koji žele da provere da li su bili u kontaktu sa virusom i da li su razvili imuni odgovor tj. antitela na virus. Određuju se zbirno nabrojana antitela.

Određivanje ukupnih antitela (IgA, IgM, IgG) ima značaj samo ako su negativna. Ako je rezultat za ukupna antitela pozitivan (reaktivan), iz rezultata se ne može zaključiti koja klasa imunoglobulina je povišena što zahteva dalju dijagnostiku u zavisnosti od simptoma i trenutne kliničke slike.

Ako osoba zna da je pre 1-2 meseca bila inficirana virusom SARS-CoV-2 ili sumnja da je bila inficirana, može uraditi ovaj test, kako bi proverila da li u njenom organizmu postoje antitela na novi koronavirus.

Ukoliko to nije slučaj (nisu prethodno postojali znaci infekcije kovid-19), a dobijen je pozitivan rezultat, neophodno je potražiti savet lekara.

Napomena: Ukoliko imate simptome kovid-19 infekcije potrebno je da se javite u Kovid centar odakle ćete biti upućeni na PCR testiranje, ili da uradite antigenski test, nakon procene lekara.

Privatne laboratorije ne rade PCR testove na novi koronavirus.

Priprema za SARS-CoV-2 serološke analize

Uzorak: Venska krv
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Testovi su vam dostupni u svim Beo-lab laboratorijama širom Srbije. Zakazivanje za testiranje nije potrebno.

Analize antitela na COVID-19 možete poručiti i platiti online preko E-laboratorija.

NAPOMENE

Osoblje na prijemu ne tumači rezultate testa. Ukoliko vam je potrebno objašnjenje dobijenog rezultata testa, obavljenog u našoj laboratoriji, na usluzi vam je naš dežurni biohemičar ili mikrobiolog koji će vam verifikovati rezultat, dati objašnjenje i savet.

Ako vam je serološki test na SARS-CoV-2  antitela  potreban za putovanje u inostranstvo, proverite sa ambasadom te zemlje da li postoji potreba za posebnom vrstom serološkog testa kako biste bili sigurni da je traženi test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, vezano za navedene serološke testove, budite slobodni da nam pišete na e-laboratorija@beo-lab.rs

Tekst napisao stručni tim: Dr Mirjana Kovačević i Dr Nebojša Tačević.

POVEZAN TEKST

NOVO! Test antigena u dijagnozi COVID-19 infekcije dostupan u Beo-lab laboratorijama.

Antigen test na COVID-19

SAZNAJ VIŠE

Saznate više o PCR test na koronavirus – precizno određivanje prisustva virusa .

Koju informaciju pruža serološki test na SARS-CoV-2? 1

Napomena: PCR test na novi koronavirus je u Srbiji dostupan samo u državnim referentnim laboratorijama

Reference:

https://www.imd-berlin.de/spezielle-kompetenzen/covid-19.html

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice