Papa test na tečnoj podlozi – liquid based

Papa test na tečnoj podlozi (Liquid based cytology – LBC) je noviji metod za pripremu brisa grlića materice.

Tradicionalni razmaz sa grlića materice ( PAPA test) se danas radi na gotovo isti način, od kada je ovu metodu uveo George Papanicolaou 1958.godine. I pored toga, Papa test je i dalje efikasan skrining test za rak grlića materice.  

Ova jednostavna metoda skrininga je poslednjih decenija smanjila smrtnost od raka grlića materice za 60 % u zemljama koje su je primenile sistematski ( Nemačka, Austrija, Švajcarska, Norveška , SAD…).

Iako je konvencionalni PAPA test izuzetno pouzdan ( prema dostupnim statističkim podacima do 80%), Nacionalni institut za zdravlje SAD je 1996. godine, na Konferenciji o raku grlića materice, doneo zaključak o potrebi uvođenja novih metoda prikupljanja uzorka, pripreme i analize preparata, kako bi se smanjio broj lažno negativnih rezultata.

Upravo kao rezultat ovih napora, nastao je i PAPA test na tečnoj podlozi.

Papa test na tečnoj podlozi – prednosti

Prilikom uzimanja uzoraka, osnovna razlika izmedju LBC i tradicionalnog razmaza je ta što se uzete ćelije sa i iz grlića materice, smeštaju direktno u posudicu sa tečnošću za konzerviranje, umesto što se razmažu po mikroskopskom staklu.

Glavne prednosti novog metoda na tečnoj podlozi, koje su se izdvojile u dosadašnjoj praksi, u odnosu na konvencionalni metod su:

1. 100% ćelija za laboratoriju

LBC procedura zahteva da se četkica kojom se uzima bris ( četkica sa odvojivom glavom) pošalje u laboratoriju u medijumu tečnosti za konzervaciju, tako da su sve ćelije dostupne za dalju pripremu i analizu preparata.

U ovim bočicama ćelije mogu da se čuvaju nedeljama, zaštićene su od lomljenja tokom transporta i oštećenja dok ne stignu u laboratoriju. 

Slajd sa ćelijama u jednom sloju, priprema se u laboratoriji, a ne od strane lekara ili medicinske sestre.

2.  Adekvatnost uzorka

Kroz jedinstveni proces obogaćivanja ćelija, razdvaja se i uklanja krv, sluz i ometajući materijali iz uzorka. Na taj način se prenosi samo diagnostički najrelevantni materijal na slajd.

Ovaj proces je smanjio broj lažno negativnih nalaza tj. pomaže da se smanji broj neadekvatnih ili nezadovoljavajućih rezultata.

3.  Jednostavna mogućnost dodatne dijagnostike

LB metod uzrokovanja omogućava da se iz istog uzorka mogu uraditi i HPV tipizacija i dodatni DNK testovi. Sposobnost jednostavnog pokretanja dodatnih testova je važna, naročito ako se ima u vidu preporuka da između dva uzorkovanja ćelija cerviksa, treba da prođe 60 dana.   

Sa konvencionalnim Papa testom, dodatni molekularni i biomarker testovi nisu mogući.  

4.  Smanjeno ponovno pozivanje pacijenata

Kao rezultat oba, kako načina sakupljanja uzorka (koji šalje 100% ćelija u laboratoriju, dobro očuvane ćelije) tako i obogaćivanjem ćelija (koji uklanja sve ostatke), test pokazuje veću pouzdanost od bilo koje druge trenutno dostupne metode. Time se smanjio povratak pacijenta na ponovljeno uzorkovanje.

5. Povećana detekcija promena na ćelijama

Kao rezultat ovakvog metoda prikupljanja i obogaćivanja uzorka ćelija, rezultat je jasna prezentacija ćelija, čime je povećana detekcija abnormalnih ćelija u odnosu na konvencionalni test.

Pri tome detekcija se radi kompjuterizovanim pristupom uz isključivanje subjektivne komponente u citološkoj dijagnostici.

    

Papa test na tečnoj podlozi – liquid based dostupan u Beo – lab laboratorijama  

Praćenje svetskih  inovacija u laboratorijskoj dijagnostici i omogućavanje dostupnosti istih pacijentima na našem tržištu, je deo DNK Beo-Lab laboratorija.

Dokaz ove vrednosti  koju sledimo je i Papa test na tečnoj podlozi, koji je sada dostupan svim pacijentima iz Srbije i regiona u Beo-lab laboratorijama.

Ukoliko vam treba više informacija o Papa testu na tečnoj podlozi, budite slobodni da kontaktirate

Beo-Lab Call centar : +381 11 36 22 888

Datum objave 23.1.2019

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana