Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
bakterijskog patogena

Brza identifikacija bakterijskog patogena

U Beo-lab laboratorijama dostupan vam je nov analizator, koji vrši automatizovanu identifikaciju patogene bakterije iz zasejane kulture i ispitivanje osetljivosti bakterije na antibiotike, takozvani PHOENIX.

Najznačajnije prednosti automatizovane metode identifikacije patogene bakterije, u odnosu na standardnu mikrobiološku identifikaciju, su:

  • veća preciznost kod identifikacije;
  • osetljivost bakterija na antibiotike je izražena u minimalnim koncentracijama (izražena u vrednostima MIK);
  •  znatno kraće vreme do izdavanja rezultata. Manje vremena je potrebno i za identifikaciju patogene bakterije, kao i za ispitivanje njene osetljivosti na antibiotike (dobijanje antibiograma).

Zahvaljujući ovim karakteristikama Phoenix analizatora, uveli smo novu metodu:

BRZA identifikacija jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

Kraći i postupak identifikacije i analize osetljivosti

Automatizovanom metodom se značajno skraćuje vreme i identifikacije patogene bakterije i ispitivanja osetljivosti na antibiotike, tako da je ukupno vreme od prijema uzorka do izdavanja rezultata do maksimalnih 36h, a često i kraće.

Doneti uzorak kulture (rana, urin, stolica) se zasejava. Od zasejavanja kulture do porasta bakterija je potrebno da prođe  18h- 24 sata.

Nakon toga kultura se ubacuje u aparat, i u narednih 12 sati (a nekad i kraće) se identifukuje o kojoj vrsti patogene bakterije je reč i osetljivost iste na antibiotike.

Standardnim mikrobiološkim postupkom, se nakom prvih 24 sata od zasejavanja kulture, dodatno čeka 24 sata na identifikaciju patogene bakterije, a zatim se radi osetljivost na antibiotik (izrada antibiograma).

Obradom uzorka standardnim metodom na rezultat se čeka od 48h do 72 sata, a novom metodom na Phoenix analizatoru vreme se skratilo za duplo, tj. do maksimalnih 36h.

Ovo posebno dobija na značaju u urgentnim siguacijama (loša klinička slika pacijenta), kada su mala deca i starije osobe u pitanju. Tada je neophodno što pre početi sa odgovarajućom antibiotskom terapijom.

Pročitaj i tekst:

grip

Stop Gripu! – KKS i CRP pomoć lekaru u dijagnostici i praćenju toka bolesti

Poseban značaj u urgentnim situacijama

Značaj ovog analizatora predstavićemo na primeru koji redovno susrećemo u našim laboratorijama.

Dete ima visoku temperaturu i dijareju. Nakon nekoliko dana klinička slika se pogoršava. Lekar na osnovu simptoma sumnja da dete ima bakterijsku infekciju, tj.da je zaraženo salmonelom.

Pored Kompletne krvne slike i CRP-a koji će ukazati ako postoji bakterijska infekcija, neophodna je bakteriološka analiza stolice kako bi se potvrdila sumnja i izabrao odgovarajući antibiotik.

U standardnim uslovima i standardnim mirobiološkim postupkom, za dobijanje rezultata je potrebno do 72 sata.

Da se podloge zaseju i izniknu od 18h-24h, da se identifikuje patogena bakterija dodatnih 24h i onda i uradi antibiogram. Sve se završava u roku od minimalono 48 sati – 72 sata.

PHOENIX analizatorom, nakon prvobitnih 18h-24h koliko je potrebno da zasejana kultura iznikne, postupak identifikacije i analize osetljivosti se završava u narednih 12 sati.

To znači da se pouzdan rezultat tj. dobijanje odgovor na pitanje  koja je patogena bakterija u pitanju, dobija u roku od ukupno 36h, a i kraće.

Nakon toga, lekar je u mogućnosti da primeni adekvatnu antibiotsku terapiju.

Koju analizu izabrati?

Obe analize na patogene bakterije, i automatizovana na Phoenixu i standardna mikrobiološka analiza su vam dostupne u Beo-lab laboratorijama.

U zavisnosti od kliničke slike pacijenta i u dogovoru sa lekarom, znaćete da li vam je potrebno urgentno dobijanje rezultata.

U slučaju urgentnosti, izbor je na “Brzoj identifikaciji jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

Priprema pred uzorkovanje:

Davanje uzoraka na analizu treba da bude pre početka antibiotske terapije.

INFO: Saznaj više

korona virus

Korona virus – najčešća pitanja i odgovori

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

  • Prednost pri dolasku u laboratoriju
  • Obavite konsultacije pri izboru analiza
  • Kupite testove svojim članovima porodice