Brza identifikacija bakterijskog patogena

U Beo-lab laboratorijama dostupan vam je nov analizator, koji vrši automatizovanu identifikaciju patogene bakterije iz zasejane kulture i ispitivanje osetljivosti bakterije na antibiotike, takozvani PHOENIX.

Najznačajnije prednosti automatizovane metode identifikacije patogene bakterije, u odnosu na standardnu mikrobiološku identifikaciju, su:

  • veća preciznost kod identifikacije;
  • osetljivost bakterija na antibiotike je izražena u minimalnim koncentracijama ( izražena u vrednostima MIK );
  •  znatno kraće vreme do izdavanja rezultata. Manje vremena je potrebno i za identifikaciju patogene bakterije, kao i za ispitivanje njene osetljivosti na antibiotike ( dobijanje antibiograma ).

Zahvaljujući ovim karakteristikama Phoenix analizatora, uveli smo novu metodu:

BRZA identifikacija jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

KRAĆI i postupak identifikacije i analize osetljivosti

Automatizovanom metodom se značajno skraćuje vreme i identifikacije patogene bakterije i ispitivanja osetljivosti na antibiotike, tako da je ukupno vreme od prijema uzorka do izdavanja rezultata do maksimalnih 36h, a često i kraće.

Doneti uzorak kulture (rana, urin, stolica) se zasejava. Od zasejavanja kulture do porasta bakterija je potrebno da prođe  18h- 24 sata.

Nakon toga kultura se ubacuje u aparat, i u narednih 12 sati (a nekad i kraće) se identifukuje o kojoj vrsti patogene bakterije je reč i osetljivost iste na antibiotike.

Standardnim mikrobiološkim postupkom, se nakom prvih 24 sata od zasejavanja kulture, dodatno čeka 24 sata na identifikaciju patogene bakterije, a zatim se radi osetljivost na antibiotik ( izrada antibiograma).

Obradom uzorka standardnim metodom na rezultat se čeka od 48h do 72 sata, a novom metodom na Phoenix analizatoru vreme se skratilo za duplo, tj do maksimalnih 36h.

Ovo posebno dobija na značaju u urgentnim siguacijama ( loša klinička slika pacijenta), kada su mala deca i starije osobe u pitanju. Tada je neophodno što pre početi sa odgovarajućom antibiotskom terapijom

Poseban značaj u urgentnim situacijama

Značaj ovog analizatora predstavićemo na primeru koji redovno susrećemo u našim laboratorijama.

Dete ima visoku temperaturu i dijareju. Nakon nekoliko dana klinička slika se pogoršava. Lekar na osnovu simptoma sumnja da dete ima bakterijsku infekciju, tj.da je zaraženo salmonelom.

Pored Kompletne krvne slike i CRP-a koji će ukazati ako postoji bakterijska infekcija, neophodna je bakteriološka analiza stolice kako bi se potvrdila sumnja i izabrao odgovarajući antibiotik.

U standardnim uslovima i standardnim mirobiološkim postupkom, za dobijanje rezultata je potrebno do 72 sata.

Da se podloge zaseju i izniknu od 18h-24h, da se identifikuje patogena bakterija dodatnih 24h i onda i uradi antibiogram. Sve se završava u roku od minimalono 48 sati – 72 sata.

PHOENIX analizatorom, nakon prvobitnih 18h-24h koliko je potrebno da zasejana kultura iznikne, postupak identifikacije i analize osetljivosti se završava u narednih 12 sati.

To znači da se pouzdan rezultat tj. dobijanje odgovor na pitanje  koja je patogena bakterija u pitanju, dobija u roku od ukupno 36h, a i kraće.

Nakon toga, lekar je u mogućnosti da primeni adekvatnu antibiotsku terapiju.

Koju analizu izabrati?

Obe analize na patogene bakterije, i automatizovana na Phoenixu i standardna mikrobiološka analiza su vam dostupne u Beo-lab laboratorijama.

U zavisnosti od kliničke slike pacijenta i u dogovoru sa lekarom, znaćete da li vam je potrebno urgentno dobijanje rezultata.

U slučaju urgentnosti, izbor je na “Brzoj identifikaciji jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

Ono što je posebno važno da istaknemo, je da davanje uzoraka na analizu treba da bude pre početka antibiotske terapije.

Datum objave 2.11.2018

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana