Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
bakterijskog patogena

Brza identifikacija bakterijskog patogena

Beo-lab laboratorijama dostupan je novi analizator, koji vrši automatizovanu identifikaciju patogene bakterije iz zasejane kulture i ispitivanje osetljivosti bakterije na antibiotike u automatizovanom sistemu, takozvani VITEK 2.

Najznačajnije prednosti automatizovane metode identifikacije patogene bakterije i ispitivanje osetljivosti na antibiotike, u odnosu na standardnu mikrobiološku dijagnostiku su:

  • veća preciznost kod identifikacije
  • osetljivost bakterija na antibiotike je izražena vrednostima minimalnih inhibitornih koncentracija (MIK)
  • znatno kraće vreme do izdavanja rezultata
  • manje vremena je potrebno i za identifikaciju patogene bakterije, kao i za ispitivanje njene osetljivosti na antibiotike (dobijanje antibiograma)

Zahvaljujući ovim karakteristikama VITEK 2 analizatora, uveli smo novu metodu:

BRZA identifikacija jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

Postupak identifikacije i analize osetljivosti

Automatizovanom metodom se značajno skraćuje vreme identifikacije patogene bakterije, kao i ispitivanja osetljivosti na antibiotike, tako da je ukupno vreme od prijema uzorka do izdavanja rezultata maksimalnih 36h.

Doneti uzorak kulture (rana, urin, stolica) se zasejava. Od zasejavanja kulture do porasta bakterija je potrebno da prođe 18h- 24 sata.

Nakon toga kultura se ubacuje u aparat, i u narednih 12 sati se identifukuje o kojoj vrsti patogene bakterije je reč i osetljivost iste na antibiotike.

Obradom uzorka standardnim metodom na rezultat se čeka od 48h do 72h, a novom metodom na VITEK 2 analizatoru vreme se skratilo na maksimalnih 36h.

Ovo posebno dobija na značaju u hitnim situacijama (teška klinička slika pacijenta), kao i kada su mala deca i starije osobe u pitanju. Tada je neophodno što pre početi sa odgovarajućom antibiotskom terapijom.

Pročitaj i tekst:

Poseban značaj u urgentnim situacijama

Značaj ovog analizatora predstavićemo na primeru koji redovno susrećemo u našim laboratorijama.

Dete ima visoku temperaturu i dijareju. Nakon nekoliko dana klinička slika se pogoršava. Lekar na osnovu simptoma sumnja da dete ima bakterijsku infekciju, tj.da je zaraženo salmonelom.

Pored kompletne krvne slike CRP-a koji će ukazati na postojanje bakterijske infekcije, neophodna je bakteriološka analiza stolice kako bi se potvrdila sumnja na bakterijsku infekciju i izabrao odgovarajući antibiotik.

U standardnim uslovima i standardnim mirobiološkim postupkom, za dobijanje rezultata je potrebno do 72 sata.

VITEK 2 analizatorom, nakon prvobitnih 18h-24h koliko je potrebno da zasejana kultura poraste, postupak identifikacije i analize osetljivosti se završava u narednih 12 sati.

To znači da se pouzdan rezultat tj. dobijanje odgovora na pitanje koja je patogena bakterija u pitanju, dobija u roku od ukupno 36h.

Nakon toga, lekar je u mogućnosti da primeni adekvatnu antibiotsku terapiju.

Koju analizu izabrati?

Obe analize na patogene bakterije, i automatizovana na VITEK 2 i standardna mikrobiološka analiza su vam dostupne u Beo-lab laboratorijama.

U zavisnosti od kliničke slike pacijenta i u dogovoru sa lekarom, znaćete da li vam je potrebno hitno dobijanje rezultata.

U slučaju hitnosti, izbor je na “Brzoj identifikaciji jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

Priprema pred uzorkovanje

NAPOMENA: Uzorak na analizu se daje pre početka antibiotske terapije.

INFO: Saznaj više

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

  • Prednost pri dolasku u laboratoriju
  • Obavite konsultacije pri izboru analiza
  • Kupite testove svojim članovima porodice