Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Trombofilije – osnovni panel

Kratak opis analize

Trombofilija je povećana sklonost ka nastanku krvnog ugruška ili tromba, zbog postojanja poremećaja u zgrušavanju krvi. Osoba koja ima trombofiliju, ima veći rizik za razvoj venske tromboze u odnosu na osobe koje nemaju ovo stanje. Značajan procenat ljudi ima ovu sklonost, ali se tromb formira tek kod manjeg broja ljudi.

16,380.00din

Trombofilije-panel-OSNOVNI

Koji tipovi trombofilija postoje?

Trombofilije se mogu podeliti na:

 • Urođene (genetske) trombofilije
 • Stečene trombofilije

Nasledna trombofilija je uzrokovana promenom jednog od gena uključenih u kaskadu koagulacije krvi. Ova promena, ili mutacija, povećava šanse za stvaranje tromba (krvnog ugruška). Nasleđene trombofilije su abnormalnosti gena koji su odgovorni za stvaranje proteina koagulacije (poznate kao genetske mutacije).

Stečena trombofilija je stanje povezano sa povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije. Sindrom antifosfolipidnih antitela je najčešća stečena trombofilija.  Antifosfolipidna antitela predstavljaju porodicu nekoliko različitih pojedinačnih antitela koja mogu, kao grupa ili nezavisno, dovesti i do zgrušavanja, ali i do ponavljajućih pobačaja. To je autoimuni poremećaj koji može povećati rizik za komplikacije u trudnoći.

Neke trombofilije mogu imati i genetsku predispoziciju i biti stečene.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi osnovni i prošireni panel za stečene trombofilije.

Koje analize obuhvata trombofilije osnoni panel?

Parametri koji se određuju u sklopu datog panela su:

 • Protein C
 • Protein S (free antigen)
 • APCR (rezistencija na aktivirani protein C)
 • Antitrombin
 • Lupus antikoagulans
 • Antikardiolipinska IgG antitela
 • Antikardiolipinska IgM antitela
 • Antitela na beta2-glikoprotein IgG
 • Antitela na beta2-glikoprotein IgM

 

Kada se rade analize za trombofiliju?

Test na trombofiliju bi trebalo uraditi ukoliko:

 • Imate porodičnu istoriju krvnih ugrušaka
 • Imate ugruške koji se stvaraju bez poznatog uzroka (bez faktora rizika)
 • Imate istoriju čestih pobačaja
 • Se tromboza javlja na neuobičajenim mestima (npr. cerebralna venska tromboza) i kumarinom indukovana nekroza kože
 • Postoji arterijska tromboza kod osoba mlađih od 40 godina
 • Radi izbora i dužine trajanja adekvatne terapije razređivačima krvi
 • Vaš lekar želi da testira članove porodice koji mogu biti u opasnosti od razvoja krvnih ugrušaka

Izabrani lekar je tu da proceni da li je osoba kandidat za testiranje na trombofiliju na osnovu sopstvene ili porodične istorije tromboze. Izabrani lekar, na osnovu kliničke slike i anamnestičkih podataka pacijenata, upućuje na određene laboratorijske testove koji pomažu u postavljanju konačne dijagnoze trombofilnog stanja, a samim tim i potrebne terapije.

Izbor testova, kao i obim laboratorijske dijagnostike, zavisi od saveta lekara i samog uvida u zdravstveno stanje pacijenta. Testiranje može biti manje ili više opsežno, u zavisnosti od kliničke procene i abnormalnosti otkrivenih pri početnoj proceni.

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

 • Osobe koje su imale trombozu moraju da prate uputstva svog lekara
 • Osobe koje primaju antikoagulantnu terapiju takođe moraju da prate uputstva svog lekara pre nego pristupe određivanju pošto je potrebno prekinuti terapiju na neko vreme.
 • Osobe koje nisu imale tromboze i/ili ne primaju antikoagulantnu terapiju nemaju posebnu pripremu.
 • Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje kroz nekoliko radnih dana (zavisno od vremena izdavanja pojedinačnih parametara koji se rade u sklopu ovog panela).

Tumačenje dobijenih rezultata

Rezultate testa tumači lekar koji vas je uputio na ovo testiranje.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.