Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

NT PRO-BNP

Šifra MC01 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Pro-BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest da se prati tok bolesti.

3,020din

Vađenje krvi
Imunohemija logo Beo-lab

Šta je pro-BNP?

BNP ili atriuretski peptid tipa B je mali peptid koji se produkuje u srce i čija je uloga da pomaže u regulaciji krvnog pritiska i balansu tečnosti. Ovaj peptid se skladišti u srcu u pro formi (proBNP).

Prilikom otuštanja u cirkulaciju pro BNP se cepa na dva dela, BNP koji je fiziološki aktivan i NT-proBNP koji je fiziološki neaktivan. U ovom testu se detektuje NT-proBNP.

NT-proBNP je marker atrijalne i ventrikularne distenzije usled povišenog intrakardijalnog pritiska koji se najčešće javlja kod kongestivne srčane insuficijencije, ređe kod disfunkcije leve komore, valvularne bolesti i akutni infarkt miokarda.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati

Pro-BNP se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije kongestivne bolesti srca.
Pro-BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest da se prati tok bolesti.

Savetuje se da se prilikom praćenje toka bolesti određuje ili NT-proBNP ili BNP, nikako oba testa.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.