Pratite nas

BNP - Natriuretski peptid tipa B

Šifra CHSR34 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest u cilju praćenja toka bolesti.

2,220din

Vađenje krvi

Šta je BNP?

BNP ili natriuretski peptid tipa B je mali peptid koji se produkuje u srcu i čija je uloga da pomaže u regulaciji krvnog pritiska i balansu tečnosti. Ovaj peptid se skladišti u srcu u pro formi (proBNP). Prilikom otuštanja u cirkulaciju proBNP se cepa na dva dela, BNP koji je fiziološki aktivan i NT-proBNP koji je fiziološki neaktivan. U ovom testu se detektuje BNP.

BNP je marker atrijalne i ventrikularne distenzije usled povišenog intrakardijalnog pritiska koji se najčešće javlja kod kongestivne srčane insuficijencije, ređe kod disfunkcije leve komore, valvularne bolesti i akutnog infarkta miokarda.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

BNP se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije kongestivne bolesti srca.
BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest u cilju praćenja toka bolesti.

Savetuje se da se prilikom praćenja toka bolesti određuje ili NT-proBNP ili BNP, a nikako oba testa.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: plazma (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.