Pratite nas

Troponin I

Šifra MC06 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Troponin I se koristi kao pomoć u dijagnostici akutnog infarkta miokarda, za praćenje terapije dijagnostifikovanog akutnog infarkta miokarda i davanje prognoze, kao i za praćenje nestabilne angine.

1,260din

Vađenje krvi

Šta je Troponin?

Troponin je kompleks koji se sastoji 3 subjedinice (troponin C, troponin T I troponin I ) koji se nalazi u svim poprečnoprugastim mišićima. Njihova uloga je da regulišu kontrakciju mišića. Troponin I koji se nalazi samo u srčanom mišiću, i ne nalazi se u skeletnim mišićima.

Troponin I je normalno gotovo nedetektabilan u krvi. Kada dođe do oštećenja ćelija srca toponin prelazi u cirkulaciju. Što je veća koncetracija troponina to je veće oštećenje.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

Troponin I se koristi kao pomoć u dijagnostici akutnog infarkta miokarda, za praćenje terapije dijagnostifikovanog akutnog infarkta miokarda i davanje prognoze, kao i za praćenje nestabilne angine.

Troponin se određuje osobama koje imaju znakove i simptome akutnog infarkta miokarda (AIM) kao što su bol u grudima, ramenima, vratu, vilici, nedostatak vazduha, u momentu nastanka simptoma i ukoliko se potvrdi AIM određuje se serija uzoraka u određenim vremenskim intervalima da bi se pratio tok bolesti, kao i osoba sa nestabilnom anginom (simptomi ne nestaju u mirovanju).

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.