Pratite nas

NT PRO-BNP

Šifra MC01 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Pro-BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest da se prati tok bolesti.

3,020din

Vađenje krvi

Šta je pro-BNP?

BNP ili atriuretski peptid tipa B je mali peptid koji se produkuje u srce i čija je uloga da pomaže u regulaciji krvnog pritiska i balansu tečnosti. Ovaj peptid se skladišti u srcu u pro formi (proBNP).

Prilikom otuštanja u cirkulaciju pro BNP se cepa na dva dela, BNP koji je fiziološki aktivan i NT-proBNP koji je fiziološki neaktivan. U ovom testu se detektuje NT-proBNP.

NT-proBNP je marker atrijalne i ventrikularne distenzije usled povišenog intrakardijalnog pritiska koji se najčešće javlja kod kongestivne srčane insuficijencije, ređe kod disfunkcije leve komore, valvularne bolesti i akutni infarkt miokarda.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati

Pro-BNP se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije kongestivne bolesti srca.
Pro-BNP se određuje osobama koje imaju simptome kongestivne bolesti srca ili već dijagnostifikovanu kongestivnu bolest da se prati tok bolesti.

Savetuje se da se prilikom praćenje toka bolesti određuje ili NT-proBNP ili BNP, nikako oba testa.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.