Pratite nas

CK-MB

Šifra CH70 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kreatin kinaza-MB (CK-MB) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome infarkta miokarda, ponekad se određuje kod osoba kod kojih se sumnja na oštećenje srca uzrokovano kardiotropnim virusima.

360din

Vađenje krvi

Šta je Kreatin kinaza-MB (CK-MB)?

Kreatin kinaza-MB (CK-MB) je izoenzim kreatin kinaze koji je poreklom iz srca.

 

Zašto se određuje i kod koga se treba određivati?

Kreatin kinaza-MB (CK-MB) se ranije koristila za dijagnostiku akutnog infarkta miokarda, ali je ovaj test zamenjen troponinom T ili troponin I koji su specifičniji markeri srčanog oštećenja. Ponekad se koristi za detekciju sekundarnih infarkta.

Kreatin kinaza-MB (CK-MB) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome infarkta miokarda (bol u grudima, vratu, vilici i/ili nedostatak vazduha), kada se najčešće određuje zajedno se specifičnijim srčanim markerima (troponin T ili troponin I), ponekad se određuje kod osoba kod kojih se sumnja na oštećenje srca uzrokovano kardiotropnim virusima (koksaki, CMV, Epštajn bar i dr.).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.