Pratite nas

CK - Kreatin kinaza

Šifra CH28 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kreatin kinaza (CK) se koristi za dijagnostiku i praćenje miopatija i oštećenja mišića uzrokovanih traumama, toksinima ili lekovima.

230din

Vađenje krvi

Šta je Kreatin kinaza?

Kreatin kinaza (CK) je enzim koji se nalazi u srcu, mišićima i mozgu. U krvi se najvećim delom nalazi enzim poreklom iz mišića.

 

Zašto se određuje Kreatin kinaza i kod koga je treba određivati?

Kreatin kinaza (CK) se koristi za dijagnostiku i praćenje miopatija i oštećenja mišića uzrokovanih traumama, toksinima ili lekovima.

Kreatin kinaza (CK) se određuje osobama koje imaju simptome i znakove mišićnih oboljenja (mišićnu slabost, bolove u mišićima i/ili urin braon boje), kao i da se prati tok bolesti kod onih kod kojih je oštećenje/oboljenje mišića dijagnostifikovano.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Beo-lab patronažna služba 7 dana u nedelji

Da li znate da sem željenih laboratorijskih analiza patronažnu službu možete takođe platiti onlajn kako za sebe tako i za članove svoje porodice.  Onlajn plaćanje omogućava da naši laboranti dolaze kod vas pripremljeni, što značajno skraćuje vreme zadržavanja u vašem domu.