Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Dihidrotestosteron

Šifra ME57 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 8 radnih dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Dihidrotestosteron (DHT) je hormon koji stimuliše razvoj muških karakteristika (androgen).

2,490.00din

Vađenje krvi
Imunohemija - Eliza logo Beo-lab

Šta je dihidrotestosteron (DHT)?

Dihidrotestosteron je steroidni hormon sličan testosteronu i androstenedionu i svi pripadaju grupi androgena. Cirkuliše u plazmi vezan za proteine (SHBG i albumin). Mali deo cirkuliše u nevezanom obliku i predstavlja slobodnu frakciju.

  • DHT je primarni androgen, odgovoran za rast i razvoj prostate.
  • DHT ima oko 3 puta veći afinitet vezivanja za SHBG u odnosu na testosteron.
  • DHT je hormon koji doprinosi gubitku kose i kod muškaraca i kod žena.

Kada se određuje dihidrotestosteron (DHT)?

Kliniči značaj određivanja dihidrotestosterona:

  • Klinefelterov sindrom – niže vrednosti u odnosu na vrednosti kod zdrave populacije muškaraca
  • Idiopatski hirzutizam – više vrednosti u oko 40% pacijenata
  • Policistični jajnici(PCOS) – više vrednosti u oko 35% pacijenata
  • U nekim tipovima karcinoma prostate (naročito u stadijumu D) determinacija DHT je korisna u predikciji odgovora na anti- androgenu terapiju
  • Kod kongenitalnog nedostatka oba testisa (Anorchia), nivoi DHT u plazmi su izuzetni niski
  • Nivoi DHT su značajno viši kod mlađih ljudi nego kod starijih (sinteza se naročito povećava u pubertetu kada i dolazi do razvoja maskulinizirajućih karakteristika)
  • DHT se proizvodi u seminifernim tubulima testista pa svako oštećenje tubula, npr. kod pacijenata sa aplazijom germinativnih ćelija i azospermijom, dovodi do smanjenja koncentarcije dihidrotestosterona

Uzorkovanje

Dihidrotestosteron (DHT) se radi iz uzorka venske krvi.

Priprema za analizu

Posebna priprema nije potrebna (osim ako vas lekar ne uputi drugačije).

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje kroz 8 radnih dana.

Tumačenje dobijenih rezultata

Dobijene rezultate analize dihidrotestosteron (zajedno sa ostalim analizama hormona) će protumačiti izabrani lekar koji ima uvid u istoriju bolesti pacijenta, kao i razloge zbog kojih je dato testiranje bilo zahtevano.

 

 

 

 

 

 

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.