VERAgene NIPT panel

96,000 RSD

Neinvanzivna prenatalna dijagnostika i neinvanzivni prenatalni testovi se zasnivaju na činjenici da tokom trudnoće, DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke.

U Beo-lab laboratorijama dostupna su vam dva neinvanzivna prenatalna testa poslednje generacije: VERACITY i VERAgene.

VERAgene NIPT panel

VERAgene je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test

VERAgene test je jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

Bolesti za koje VERAgene vrši skrining se ispoljavaju fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Istovremenim otkrivanjem aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na monogenske bolesti, VERAgene pruža sveobuhvatno rešenje za buduće roditelje.

Lekar ili laboratorijski tehničar prikuplja uzorke majke i oca. Uzorci se šalju u naše najsavremenije laboratorije radi analize.

laboratoriji se slobodnoćelijska fetalna DNK izdvaja iz krvi majke i analizira zajedno sa uzorkom očeve DNK našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije.

Rezultati se elektronski, putem posebnog zaštićenog portala, upućuju Vašem lekaru i Vama u roku od 10 radnih dana.

Spisak monogenskih bolesti koje analizira VERAgene.

veragene

Saznajte višeVERAgene neinvanzivnom prenatalnom testu.

VERAgene prenatalni test cena:

Veragene cena testa: 96.000 dinara

Laboratorijske genetičke konsultacije 5.000 dinara

Laboratorijske genetičke konsultacije

U Beo-Lab laboratoriji uz VERACITY VERAgene neinvanzivne prenatalne testove, u mogućnosti ste da dobijete uslugu konsultacije laboratorijskog genetičara, pre i posle samog testiranja.

Kroz naše laboratorijske genetičke konsultacije za NIPT testove i kod prirpeme za VTO, bićete u mogućnosti da se adekvatno usmerite na analize koje su vam tražene, posavetujete se o onome što vas zanima u domenu genetičkog testiranja muškog i ženskog infertiliteta i završite ovaj veliki deo pripreme za VTO proceduru u najkraćem mogućem roku.

Najčešće postavljana pitanja vezana za VERAgene test

  • Šta je VERAgene NIPT panel ?
  • Koje genetičke poremećaje VERAgene može da otkrije?
  • Koje monogenske bolesti analizira Veragene?
  • Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalno testiranje?


Šta je VERAgene NIPT panel?

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti.

Bolesti koje analizira VERAgene se ispoljavaju određenim fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Ove genetičke bolesti se ispoljavaju simptomima kao što su kongenitalne anomalije, razvojni poremećaji, gubitak sluha, slepilo, metabolički poremećaji itd.

Koje genetičke poremećaje VERAgene može da otkrije ?

VERAgene može da otkrije trizomije kao što su:  DaunovEdvardsov, Patau sindrom, aneuploidije polnih hromozoma, 4 mikrodeleciona sindroma ( DiDžordžov sindrom, sindrom delecije 1p36, Smit-Magenisov i Volf-Hiršhornov sindrom), kao i 100 mongenskih bolesti kao što su beta talasemija, cistična fibroza, Tej-Saksova bolest, Kanavanova bolest, srpasta anemija, familijarna mediteranska groznica, fenilketonurija itd.

Istovremenim skriningom aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na 50 monogenske bolesti VERAgene test pruža sveobuhvatnu sliku trudnoće uz korišćenje samo jednog testa.

Koje monogenske bolesti analizira VERAgene?

VERAgene analizira 2000 mutacija kako bi otkrio 100 autozomno recesivnih monogenskih poremećaja.

Pogledaj kompletan spisak monogenskih bolesti koje analizira VERAgene.

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalno testiranje ?

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju.

VERAgene može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

Imam još pitanja, kako mogu da dobijem dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili putem brojeva telefona call centra Beo-lab laboratorija 011/3622-888 i 011/309-66-63.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana