Izolacija kvasnica i plesni iz različitih uzoraka (brisevi kože i sluzokože, genitalnog trakta, stolica, ispljuvak, urin,) obavlja se rutinski, paralelno sa bakteriološkim ispitivanjem. Ukoliko pacijent želi, može se uraditi identifikacija do nivoa vrste i ispitivanje osetljivosti kvasnica na antimikotike (5 ili 8) komercijalnim testom.

Izolacija kvasnica

Gljivice iz roda Candida se normalno mogu naći na koži i sluzokoži zdravih ljudi. Isto tako, ove gljivice, a među njima najčešće Candida albicans, mogu biti uzročnici infekcija kože, sluzokože i drugih organa ljudskog organizma.

Predisponirajući faktori za ove infekcije su, pre svega:

  • Hemioterapija, transplantacija, maligniteti i sva stanja koja dovode do imunosupresije, tj smanjenja prirodnih odbrambenih snaga organizma,
  • Produžen boravak u bolnici,
  • Produžena upotreba antibotika širokog spektra koji uništavaju normalnu zaštitnu bakterijsku floru creva i tako olakšavaju razvoj kandide,
  • Trudnoća, šećerna bolest, kao i preterana upotreba profilaktičkih lekova protiv gljivica , kada se javlja neosetljivost gljivica na te lekove.

Gljivice iz roda Candida se u našoj laboratoriji mogu identifikovati do nivoa vrste, što je vrlo važno u toku terapije crevnih infekcija probioticima koji sadrže Saccharomyces boulardii, nepatogenu kvasnicu koja se morfološki ne razlikuje od gljivica iz roda Candida, zbog čega se Saccharomyces boulardii može proglasiti kandidom.

Identifikacija do nivoa vrste podrazumeva i ispitivanje osetljivosti kandide na pojedine antimikotike, odnosno lekove koji na nju deluju, čime se povećava verovatnoća da terapija bude efikasna.

Izolacija i identifikacija dermatofita- gljivica koje izazivaju oboljenja kože, noktiju i dlaka, zahtevaju inkubaciju od 14 dana.