Analiza Urina

Laboratorijska analiza urina

Opšti pregled urina obuhvata makroskopsku, hemijsku i mikroskoskopsku analizu urina. U makroskopskoj analizi obuhvaćen je izgled, boja. U hemijskom pregledu radi se specifična težina, kvalitativna prisutnost proteina, krvi, nitrita, glukoze, ketona, bilirubina, urobilinogena i dr.Mikroskopsko ispitivanje odnosi se na prisustvo eritrocita, leukocita, epitelnih ćelija, cilindara, bakterija, kristala i dr.

Sediment urina

Sediment urina se dobija nakon centrifugiranja urina, a predstavlja organizovani ili biološki i neorganizovani ili hemijski sediment. Organizovani sediment urina predstavlja: broj prisutnih leukocita, eritrocita, epitelne ćelije, cilindri, bakterije, gljivice, paraziti, spermatozoidi. Neorganizovani sediment urina sadrži kristale raznih soli (oksalatne, fosfatne, uratne i dr.) Klinički značaj organizovanog dela sedimenta mnogo je veći od neorganizovanog.

Citologija urina

Diferenciranje prisutnih ćelija u urinu može biti u nativnom preparatu ili u obojenom preparatu (naročito je važno bojenje jedra koje je dobro uočljivo kad se sediment drži u rastvoru toluidin plavo). Citologija urina je neobično važna za diferencijalnu dijagnozu oboljenja urogenitalnog trakta. Napr. kod akutnog pijelonefrita zajedno sa neutrofilnim leukocitima javljaju se leukocitarni ili bakterijski cilindri, bakterije kao i prisustvo proteina u urinu dok infekcije donjeg urinarnog trakta nemaju prisustvo proteina.

Leukociti u urinu

Sediment urina normalno sadrži manje od 5 leukocita po vidnom polju. Veći broj leukocita predstavlja patološki nalaz. Leukociti mogu poticati sa bilo kog mesta duž urinarnog trakta ili mogu biti produkt sekrecije genitalnog trakta. U sedimentu najčeće su prisutni neutrofilni leukociti. Povećani broj leukocita u sedimentu je posledica infekcije bilo kog dela urogenitalnog trakta kada se sem leukocita nalaze i bakterije.

Nalaz eritrocita u urinu

Nalaz više od 3 eritrocita po vidnom polju predstavlja neki oblik hematurije. Hematurija je osetljiv rani indikator za bubrežna oboljenja uzrokovana infekcijom, tumorom, kamenom ili generalizovanim poremećajem krvarenja ili kod predozirane antikoagulantne terapije. Hematurija se može videti i kod akutnih glomerulonefritisa, pijelonefritisa, urolitijaze, TBC bubrega i drugih bubrežnih oboljenja.

Pozitivni proteini u urinu

Ukoliko dođe do oštećenja nefrona bubrežna filtracija je smanjeno selektivna i zbog toga se u urinu pojavljuju oni parametri krvi kojih normalno ne sme da bude u urinu kao što su napr. proteini. U početku bubrežnog oboljenja prvo se u urinu nalaze proteini male molekulske mase kao što su mikroalbumini, pa albumini, da bi kod znatne bubrežne insuficijencije došlo do neselektivne proteinurije, a u urinu nalaze i proteini veće molekulske mase kao što su imunoglobulini.

Pravilno se uputite u proceduru sakupljanja uzorka urina kako bi rezultati analza bili pouzdani.

Pročitaje upustvo:

analiza urina

Priprema pacijenta za analizu uzorka urina

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana