Pratite nas

hsCRP - procena kardiovaskularnog rizika

Šifra IM196 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan

Kratak opis analize

Visoko senzitivni C-reaktivni protein (hsCRP) se određuje u cilju procene rizika od nastajanja kardiovaskularnih oboljenja, naročito kod osoba koje nemaju manifestaciju bolesti, kada se određuje zajedno sa lipidnim statusom i ostalim parametrima kardiovaskularnog rizika (lipidni status, fibrinogen i homocistein).

560din

Šta je visoko senzitivni C-reaktivni protein (hsCRP)?

Visoko senzitivni C-reaktivni protein (hsCRP) je protein koji se u organizmu stvara u infekcijama i zapaljenskim stanjima, kao i posle operacija ili trauma. Za razliku od običnog CRP test, visoko senzitivni C-reaktivni protein (hs CRP) je namenjen određivanju nižih koncentracija CRP-a koje ukazuju na hronično zapaljenje, a koje je povezano sa povećanim kardiovaskularnim rizikom.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Visoko senzitivni C-reaktivni protein se koristi u cilju procene rizika od nastajanja kardiovaskularnih oboljenja, naročito kod osoba koje nemaju manifestaciju bolesti, kada se određuje zajedno sa lipidnim statusom i ostalim parametrima kardiovaskularnog rizika (lipidni status, fibrinogen i homocistein). Merenje koncentracije C-reaktivnog proteina u serumu je vrlo dobar i pouzdan pokazatelj rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Poželjno je 9-12 sati gladovanja ako se zajedno radi i lipidni status.

U trenutku vađenja krvi je potrebno da osoba nije u skorije vreme imala oboljenje zapaljenske prirode (infekcija, povreda ili operacije).

 

SAZNAJ VIŠE

HsCRP test – procena kardiovaskularnog rizika

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.