Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

CMV – IgG At aviditet

Šifra IMSR11 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 8 radnih dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Aviditet označava jačinu vezivanja IgG klase antitela za virus. Aviditet će pokazati visoku vrednost što je infekcija starija tj. IgG antitela će se jače vezivati za virus. Citomegalovirus (CMV) IgG antitela aviditet je test koji se koristi za merenje stabilnosti ili zrelosti IgG antitela protiv CMV-a u krvi. Aviditet IgG antitela odražava koliko su čvrsto antitela vezana za antigen, u ovom slučaju citomegalovirus.

2,680.00din

Vađenje krvi
Serologija logo Beo-lab

Šta je CMV – IgG antitela aviditet?

Testiranje CMV – IgG antitela aviditeta je značajan laboratorijski test za postavljanje dijagnoze primarne CMV infekcije tokom trudnoće. Niska vrednost CMV – IgG antitela aviditeta ukazuje na primarnu infekciju u prethodna 3 do 4 meseca, sa povećanim rizikom od intrauterinog prenosa na fetus/novorođenče.

Kod trudnica, uzorke krvi pozitivne na prisustvo anti- Citomegalovirus (CMV) IgG antitela, bi trebalo testirati i na anti- Citomegalovirus (CMV) IgM antitela , kao i na CMV IgG aviditet.

Značajno povećanje koncentracije anti- Citomegalovirus (CMV) IgG antitela u serijski uzetim uzorcima u kojima je detektovano i prisustvo anti- Citomegalovirus (CMV) IgM antitela, uz nizak CMV IgG aviditet, može biti znak aktivne infekcije.

Povećanje koncentracije anti- Citomegalovirus (CMV) IgG antitela u uzorcima u kojima nije detektovano prisustvo anti- Citomegalovirus (CMV) IgM antitela, uz visok CMV IgG aviditet, znači da se radi o infekciji starijoj od 6 meseci tj. infekciji koja je prošla.

Visok CMV IgG aviditet, uz pozitivne nalaze obe klase imunoglobulina, ukazuje na odsustvo primarne infekcije (nizak rizik od in utero prenošenja).

Kada se radi CMV – IgG antitela aviditet?

Testiranje na citomegalovirus (CMV) se može koristiti za postavljanje dijagnoze aktivne, reaktivirane ili CMV infekcije koja je prošla kod:

  • Trudnica (obično se TORCH analiza radi u prvom trimestru trudnoće)
  • Žena koja se spremaju za ostvarivanje u ulozi majke ( TORCH panel-spremi se da postaneš mama )
  • Osoba sa oslabljenim imunitetom sa simptomima CMV infekcije
  • Pacijenata koji se pripremaju za transplantaciju organa ili koštane srži
  • Beba sa određenim (urođenim) abnormalnostima

Pozitivan rezultat anti-Citomegalovirus (CMV) IgG antitela u kombinaciji sa rezultatom visokog IgG aviditeta (uz nereaktivna anti-Citomegalovirus (CMV) IgM antitela) se smatraju dobrim indikatorom prošle infekcije, te postoji mali rizik od in utero prenošenja.

Uzorkovanje

Analiza CMV IgG antitela aviditet se radi iz uzorka venske krvi.

Priprema za analizu

Posebna priprema nije potrebna (osim ako vas lekar ne uputi drugačije).

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje za 8 radnih dana.

Tumačenje dobijenih rezultata

Dobijene rezultate analize (CMV) IgG antitela aviditeta će protumačiti izabrani lekar koji je uputio pacijenta da uradi datu analizu. Lekar će uzeti u obzir kompletnu medicinsku istoriju pacijenta, simptome (ako su prisutni) i razloge zbog kojih je testiranje bilo zahtevano.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.