TROMBOFILIJA- faktori, urođene trombofilije, genetičke analize

Trombofilija je povećana sklonost ka nastanku krvnog ugruška ili tromba, zbog postojanja poremećaja u zgrušavanju krvi. Osobe sa trombofilijom imaju veći rizik za razvoj duboke venske tromboze u odnosu na osobe koje nemaju ovo stanje.

Zapravo, tromboza dubokih vena na donjim ekstremitetima (otok, bol, crvenilo) je najtipičniji i najčešći oblik ispoljavanja trombofilije.

Značajan procenat populacije ima ovu sklonost, međutim, tromb se formira kod tek manjeg broja osoba i to onih koje imaju dodatne faktore rizika.

Faktori rizka

Trombofilija može biti urođena ( genetska) ili stečena, koja se vezuje za odraslo životno doba i dodatne faktore rizika.

Dodatni faktor rizika za nastanak tromboze, pored starije životne dobi mogu biti i: pušenje, gojaznost, operativni zahvati, dugotrajno mirovanje, maligna bolest, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi, povišen nivo estrogena, primena hormonskih kontraceptiva, trudnoća i postporođajni period.

Trudnoća je sama po sebi povezana sa pojačanim rizikom za trombozu, jer organizam prirodnom hiperkoagulacijom sprečava pojačano krvarenje u trudnoći i nakon porođaja.

UROĐENA trombofilija- oblik genetske varijacije

Najčešći tipovi urođene trombofilije nastaju usled pojačane aktivnosti faktora koagulacije.

Ređi oblici urođene trombofilije, su uzrokovani nedostatkom prirodnih antikoagulanasa.

Koga treba testirati na trombofiliju?

Vaš lekar će u odnosu na vašu kliničku sliku i identifikovane faktore rizika, proceniti potrebu za testiranjem na trombofiliju, i na obim potrebnih testova.

Najčešća stanja koja iniciraju potrebu za testiranjem na trombofiliju su kod:

 •  bolesnika sa venskom trombozom i plućnim trombo-embolizmom (pogotovo ako imaju dodatne faktore rizika) koja se ispoljila pre 45 godine života,
 •  ponavljajuće tromboze nepoznatog uzroka (bez operacija, dužih perioda nepokretnosti);
 • pojave tromboze na neuobičajenim mestima (npr. cerebralna venska tromboza) i kumarinom indukovana nekroza kože;
 • žena koje daju podatak o gubitku ploda (više ponavljanih gubitaka ploda u ranoj fazi trudnoće nakon isključenja drugih uzroka);
 •  jedan ili više gubitaka ploda u drugom ili trećem trimestru trudnoće,
 •  pacijentkinja sa trombozom tokom ili neposredno nakon trudnoće;
 • članova porodica osoba sa dokazanom trombofilijom u uslovima postojanja dodatnih faktora rizika;
 • mladje osobe od 40 god sa arterijskom trombozom;
 • osobama koji imaju srodnike sa potvrđenim mutacijama u ispitivanim genima.

 

Laboratorijski testovi na trombofiliju- Beo-Lab laboratorija

Osnovni laboratorijskih testovi koje treba uraditi kod dijagnostifikovanja trombofilije su:

 •  kompletna krvna slika,
 •  osnovne biohemijske analize (glikemija, bilirubini, transaminaze, urea, kreatinin, masnoće)
 •  koagulacioni testovi (protrombinsko vreme (PV);
 • akitvisano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT);
 • trombinsko vreme (TT);
 •  koncentracija fibrinogena.

Proširena laboratorijska ispitivanja podrazumevaju sledeće testove:

 • vitamin B12,
 • folnu kiselinu,
 •  homocistein u serumu,
 • test rezistencije na aktivirani protein C (APCR),
 •  aktivnost antitrombina
 •  proteina C,
 •  proteina S,
 • vrednost FVIII,
 • lupus antikoagulans (LA),
 • antikardiolipinska antitela (u IgG i IgM klasi)
 •  beta2glikoprotein1 (u IgG i IgM klasi).

Genetički testovi na urođenu trombofiliju

Naša genetička laboratorija identifikuje prisustvo i broj kopija (jedna kopija- heterozigot, dve kopije- homozigot) sledećih mutacija i visokorizičnih varijanti u genima koji se dovode u vezu sa trombofilijom:

 1. Faktor V (Faktor 5)-Lajden mutacija (R506Q).
 2. Faktor II (Faktor 2- protrombin)- mutacija 20210 G>A.
 3. MTHFR (metilentetrahidrofolatreduktaza)– C677T
 4. MTHFR (metilentetrahidrofolatreduktaza)– A1298C
 5. Antitrombin III (SERPINC1 gen)- G786A.
 6. PAI-1 (SERPINE1 gen)- 4G/5G.
 7. Faktor XIII (Faktor 13)– Val34Leu.

Treba imati u vidu da normalne vrednosti laboratorijskih testova mogu da variraju zavisno od životne dobi i od različitih fizioloških uslova, kao što su trudnoća, fizički napor, starenje i dr.

Uvek treba uraditi sve preporučene testove za trombofiiju, pošto prisustvo jednog trombofilnog stanja, ne isključuje istovremeno prisustvo više drugih trombofilnih stanja.

Uzorkovanje za navedene testove možete obaviti u svim Beo-lab laboratorija širom Srbije.

Detaljnije o svakom genetičkom testu koji se sprovodi u Beo-Lab laboratoriji, pročitajte na našem sajtu. Prati link https://www.beo-lab.rs/genetika/biohemijska-genetika-i-nutrigenetika/

Datum objave 26.10.2018

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.


beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.