Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Oksitocin

Šifra CHSR27 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 10 radnih dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Oksitocin je hormon i neuropeptid koji igra ključnu ulogu u različitim fiziološkim i društvenim funkcijama i kod ljudi i kod životinja. Često se naziva „hormonom ljubavi“ zbog njegove uključenosti u društveno vezivanje, reprodukciju, porođaj i period nakon porođaja.

4,307.00din

Vađenje krvi
Imunohemija logo Beo-lab

Šta je Oksitocin?

Oksitocin je prirodni hormon koji upravlja ključnim aspektima ženskog i muškog reproduktivnog sistema, uključujući porođaj i laktaciju, kao i aspekte ljudskog ponašanja. Oksitocin se proizvodi u hipotalamusu, ali zadnja hipofiza ga skladišti i otpušta u krvotok.

Oksitocin igra važnu ulogu i to:

  • Biološka funkcija: Oksitocin se proizvodi u hipotalamusu, a oslobađa ga hipofiza. Kod žena, igra vitalnu ulogu u porođaju i dojenju tako što stimuliše kontrakcije materice i podstiče oslobađanje mleka. Kod muškaraca i žena koje ne doje, oksitocin je uključen u društveno povezivanje, seksualnu reprodukciju i regulaciju stresa.
  • Društveno ponašanje: Oksitocin utiče na društvene interakcije promovišući vezu i poverenje. Povezano je sa različitim prosocijalnim ponašanjima, uključujući vezu između majke i deteta, povezivanje u paru između romantičnih partnera i promovisanje poverenja i saradnje između pojedinaca.
  • Emocionalna regulacija: Oksitocin je uključen u regulaciju emocija. Studije su pokazale da može poboljšati pozitivne društvene emocije, kao što su empatija i velikodušnost, dok istovremeno smanjuje negativne emocije poput straha i anksioznosti.
  • Efekti na ponašanje: Efekti oksitocina na ponašanje su složeni i mogu varirati u zavisnosti od pojedinca i konteksta. Iako se često povezuje sa pozitivnim društvenim ponašanjem, na njegove efekte mogu uticati i faktori kao što su društveni kontekst, osobine ličnosti i individualne razlike.
  • Terapeutski potencijal: Zbog svoje uloge u društvenom povezivanju i emocionalnoj regulaciji, oksitocin je privukao interesovanje za potencijalne terapeutske primene. Istraživanja koja su u toku, istražuju njegovu potencijalnu upotrebu u lečenju stanja kao što su poremećaji iz spektra autizma, socijalna anksioznost, postporođajna depresija i poboljšanje društvenih veština.

Kada se radi analiza oksitocin?

Analiza oksitocin može biti dragoceno sredstvo u kliničkim procenama, posebno u slučajevima kada se sumnja na hormonsku neravnotežu ili reproduktivne poremećaje.

  • Hormonski disbalans: Analiza oksitocina može biti korisna u proceni hormonske neravnoteže koja uključuje osovinu hipotalamus-hipofiza-gonada (HPG). Ova osovina reguliše proizvodnju i oslobađanje hormona uključenih u reproduktivnu funkciju. Merenje nivoa oksitocina može pružiti uvid u funkcionisanje ove ose i pomoći u identifikaciji abnormalnosti koje mogu doprineti hormonskoj neravnoteži. Na primer, abnormalno nizak nivo oksitocina može da ukaže na disfunkciju unutar HPG ose, što može uticati na reproduktivno zdravlje.
  • Reproduktivni poremećaji: Oksitocin igra ključnu ulogu u različitim aspektima reproduktivnog zdravlja, uključujući porođaj, dojenje i vezu majke sa detetom. U slučajevima reproduktivnih poremećaja, kao što su neplodnost ili poremećaji koji utiču na porođaj, analiza oksitocina se može koristiti za procenu nivoa oksitocina i procenu njegovog potencijalnog uključivanja u stanje. Na primer, u uslovima kao što je sindrom policističnih jajnika (PCOS), kada se mogu javiti poteškoće sa plodnošću, merenje nivoa oksitocina može doprineti razumevanju osnovnih mehanizama.
  • Neplodnost: Oksitocin je uključen u nekoliko reproduktivnih procesa, uključujući regulaciju kontrakcija materice tokom porođaja i gubitak mleka tokom dojenja. U slučajevima neplodnosti, merenje nivoa oksitocina može pružiti informacije o funkcionalnosti HPG ose i identifikovati potencijalne poremećaje koji bi mogli da doprinesu problemima plodnosti.
  • Komplikacije nakon porođaja: Oksitocin je neophodan za oporavak nakon porođaja i zdravlje majke. Nedovoljno oslobađanje ili aktivnost oksitocina može dovesti do komplikacija kao što su krvarenje nakon porođaja, poremećena laktacija ili poremećaji raspoloženja nakon porođaja. Postporođajna depresija i anksioznost su stanja koja mogu uticati na zdravlje majke. Brojne studije ukazuju na potencijalnu povezanost između nivoa oksitocina i razvoja ovih poremećaja.
  • Praćenje lečenja: Analiza oksitocina se takođe može koristiti za praćenje efikasnosti tretmana koji ciljaju na HPG osu ili srodna stanja. Na primer, u potpomognutim reproduktivnim intervencijama, kao što je vantelesna oplodnja (IVF), merenje nivoa oksitocina može pružiti uvid u odgovor na protokole stimulacije jajnika ili uspeh implantacije embriona.

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

U nekim slučajevima može biti potrebno gladovanje pre testa (8-12 h), što je smernica koju ćete dobiti od lekara koji vas je uputio da uradite ovaj test.

Obavestite svog lekara o svim lekovima ili suplementima koje trenutno uzimate. Neki lekovi ili suplementi mogu uticati na nivoe hormona, uključujući oksitocin.

Vreme izvođenja testa može biti važno, u zavisnosti od toga koja je svrha tražene kliničke procene. Na primer, ako se test odnosi na reproduktivno zdravlje, lekar može preporučiti određene dane tokom menstrualnog ciklusa ili vreme tokom trudnoće za obavljanje testa.

Na nivo oksitocina mogu uticati stres i anksioznost. Pre testa, pokušajte da se opustite koliko god da je to moguće.

Vreme izdavanja rezultata

Na rezultata anlize oksitocina se čeka do 10 radnih dana.

Tumačenje dobijenih rezultata

Važno je napomenuti da je analiza oksitocina samo jedan aspekt sveobuhvatne kliničke slike. Rezultate treba tumačiti u kombinaciji sa drugim kliničkim nalazima, anamnezom i relevantnim dijagnostičkim testovima kako bi se formirala potpuna slika i vodile odgovarajuće odluke o lečenju. Kliničke procene koje uključuju analizu oksitocina obično obavljaju zdravstveni radnici sa specijalizacijom u endokrinologiji ili reproduktivnoj medicini.

 

Polni hormoni i njihov značaj za reproduktivno zdravlje

Hormonski poremećaji kod žena: uzroci, simptomi i terapija

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.