Pratite nas

Imunoelektroforeza u serumu

Šifra CH34 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 8 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Imunoelektroforeza u serumu se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju stanja koja su povezana sa sniženim ili povećanim nivoom proteina u krvi i/ili povećanim niovoom proteina u urinu.

3,020din

Vađenje krvi

Šta je Elektroforeza proteina?

Elektroforeza proteina je laboratorijska metoda za separaciju proteina na osnovu njihove veličine i naelektrisanja. Imunoelektroforezam u serumu (imunofiksaciona elektroforeza) je elektroforeza gde su trake proteina razdvojene elektroforezom, naročito u gama regiji, identifikuju specifičnim antitelima.

 

Zašto se određuje i kod koga je treba određivati?

Imunoelektoforeza u serumu proteina se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju stanja koja su povezana sa sniženim ili povećanim nivoom proteina u krvi i/ili povećanim niovoom proteina u urinu.

Imunoelektoforeza u serumu proteina se određuje osobama koje imaju snižen ili povećan nivo proteina ili albumina u krvi i/ili znakove i simptome bolesti koje su povezane sa poremećenom produkcijom proteina kao što su oboljenja jetre, bubrega, a naročito mutipli mijelom i plazmacitom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 8 dana

Posebna priprema nije potrebna.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.