Pratite nas

Imunoelektroforeza proteina u urinu

Šifra CH33 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 8 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Imunoelektroforeza proteina u urinu se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju stanja koji su povezani sa sniženim ili povećanim nivoom proteina u krvi i/ili povećanim niovoom proteina u urinu.

3,020din

Vađenje krvi

Šta je Imunoelektroforeza proteina?

Elektroforeza proteina je laboratorijska metoda za separaciju proteina na osnovu njihove veličine i naelektrisanja.

Imunoelektroforeza proteina  (imunofiksaciona elektroforeza) je elektroforeza gde se trake proteina razdvojene elektroforezom, naročito u gama regiji, identifikuju specifičnim antitelima.

 

Zašto se određuje i kod koga je treba određivati?

Imunoelektoforeza proteina u urinu se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju stanja koji su povezani sa sniženim ili povećanim nivoom proteina u krvi i/ili povećanim niovoom proteina u urinu.
Imunoelektoforeza proteina u urinu se određuje osobama koje imaju snižen ili povećan nivo proteina ili albumina u krvi i/ili znakove i simptome bolesti koje su povezane sa poremećenom produkcijom proteina kao što su oboljenja jetre, bubrega, a naročito mutipli mijelom i plazmocitom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Prvi jutarnji urin
Obrtno vreme: 8 dana

Posebna priprema nije potrebna.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.