Pratite nas

Holinesteraza

Šifra CH25 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Holinesteraza se određuje kod osoba koje imaju simptome trovanja organofosfatnim pesticidima ili su u riziku od trovanja, kod osoba čiji su srodnici doživeli epizode produžene apnee i mišićne paralize nakon upotrebe anestetika sukcinilholina, kod osoba koje imaju oštećenja jetre (virusne hepatitise, cirozu jetre i metastaze na jetri).

450din

Vađenje krvi

Šta je holinesteraza?

Holinesteraza je enzim (esteraze) koji hidrolizuje holin-estar brže u odnosu na druge esteraze. Postoje dva glavna tipa holinesteraze: 1. tip ili acetil-holinesteraza koja se nalazi u eritrocitima, plućima, slezini, nervnim završecima i sivoj masi mozga; 2. tip ili nespecifična holinesteraza ili pseudoholinesteraza.

 

Zašto se određuje i kod koga se treba određivati?

Holinesteraza analiza se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju trovanja ili dugotrajne izloženosti organofosfatima, za otkrivanje osoba koje imaju genetsku abnormalnu varijantu ovog enzima koja za posledicu ima komplikacije nakon upotrebe anestetika, za procenu sintetske sposobnosti jetre kod oboljenja iste.

Holinesteraza se određuje kod osoba koje imaju simptome trovanja organofosfatnim pesticidima ili su u riziku od trovanja, kod osoba čiji su srodnici doživeli epizode produžene apnee i mišićne paralize nakon upotrebe anestetika sukcinilholina, kod osoba koje imaju oštećenja jetre (virusne hepatitise, cirozu jetre i metastaze na jetri).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.