Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Šta je d-dimer?

Sve što treba da znate o analizi D-dimer

Šta je D-dimer?

D-dimer je jedan od produkata degradacije fibrina (FDP), a predstavlja mali proteinski fragment koji nastaje kada se krvni ugrušak (tromb) rastvara u telu.

Tromboza je stvaranje koaguluma (tromba) u krvnim sudovima i odvija se ukoliko dođe do oštećenja krvnog suda ili tkiva. Taj proces naziva se hemostaza, koja ima za cilj sprečavanje krvarenja i gubitka krvi, tako što će se stvoriti fibrinski ugrušak.

Nakon što rana zaceli, fibrinski ugrušak više nije potreban, te se aktivira enzim koji ga razgrađuje na fibrinske fragmente (FDP) koji se zatim eliminišu.

Više faktora učestvuje u samom procesu hemostaze. Da bi se u organizmu postigao balans između rizika od krvarenja i nasuprot njemu nastanka tromboze, svi ovi faktori koji učestvuju u stvaranju i razgradnji tromba nalaze se u dinamičkoj ravnoteži u organizmu.

D-dimer je normalno nedetektabilan, ili je u jako malim koncentracijama u krvi – osim ukoliko organizam stvara (i razgrađuje) ugrušak.

Zato je njegovo određivanje od velikog značaja kod isključivanja prisustva tromboze u organizmu.

Klinički značaj analize D-dimer

Još od 90-tih godina XX veka kada je uvedeno njegovo određivanje, ovaj parametar postao je bitan test kod pacijenata kod kojih se sumnja na trombotička stanja.

D-dimer ima visoku negativnu prediktivnu vrednost, tj. kod normalnih rezultata možemo isključiti prisustvo tromboembolijskih stanja, poput duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE).

Dok negativan nalaz isključuje trombotička dešavanja u organizmu, uvećan rezultat može ukazati na prisustvo tromboze, ali ne isključuje i druga stanja u kojima nivo d-dimer u krvi može biti povećan.

Glavna upotreba D-dimera kao laboratorijsko-dijagnostičkog parametra je u svrhu isključivanja prisustva tromboembolijskih poremećaja.

Određivanje koncentracije D-dimera pomaže i u proceni da li je dalje ispitivanje potrebno u dijagnostici različitih bolesti i stanja, koja dovode do hiperkoagulopatije – tendencije stvaranju trombova.

Kada vam doktor može tražiti D-dimer?

Postoji nekoliko faktora rizika i stanja koja su povezana sa neodgovarajućim formiranjem ugruška. Jedan od najučestalijih je duboka venska tromboza (DVT), koja predstavlja stvaranje tromba u dubljim venama u telu, a najčešće u nogama. Ukoliko osoba ima neke od simptoma DVT, doktor može tražiti određivanje d-dimera.

Najčešći simptomi duboke venske tromboze su:

 • Bol u nozi
 • Otok noge
 • Crvenilo ili crvene linije na nogama

Iako se krvni ugrušci najčešće stvaraju u dubokim venama donjih ekstremiteta, mogu nastati i u drugim delovima tela.

Ukoliko se delić ugruška, iz bilo kog dela organizma, otkači i krvotokom stigne do pluća može uzrokovati začepljenje plućne arterije, te dovesti do plućne embolije (PE).

Određivanje d-dimera je od značaja ukoliko pacijent ima neki od navedenih simptoma PE:

 • Otežano disanje
 • Kašalj
 • Iskašljavanje krvi
 • Bol u grudima
 • Ubrzan rad srca

Merenje ovog parametra, pored drugih testova, može biti od pomoći i u dijagnozi diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC) – stanja u kom dolazi do prekomerne aktivacije i potrošnje faktora koagulacije, te formiranja trombova po celom organizmu.

Vrednosti d-dimera su obično veoma visoke u DIC. To je kompleksno, nekad životno ugrožavajuće stanje, jer dovodi do oštećenja organa, opasnosti od krvarenja itd.

Kod DIC-a određivanje nivoa D-dimera u određenim vremenskim intervalima je važno za praćenje toka terapije/progresije bolesti.

Faktori rizika

Doktor može tražiti analizu D-dimer i ukoliko postoje neki od faktora rizika za tromboembolijska dešavanja, tj. stvaranje tromba. Neki od faktora su:

 • Veći hirurški zahvat ili trauma
 • Hospitalizcija i produžena stanja ležanja (imobilisanosti)
 • Upotreba kontraceptivnih pilula ili hormonske supstitucione terapije
 • Prelomi
 • Trudnoća i skoriji porođaj
 • Antifosfolipidni sindrom
 • Nasledni poremećaji koagulacije (poput faktor V Leiden mutacije)
 • Istorija venskog tromboembolijsog događaja (VTE)
 • Gojaznost
 • Pušenje

Visoke vrednosti koje nisu VTE

Visoke vrednosti d-dimera se mogu sresti i kod stanja koja ne obuhvataju nastanak tromboze u organizmu. Neka od njih su:

 • Infekcija
 • Bolesti jetre
 • Neki tumori

U trudnoći je porast d- dimera normalan i do porođaja se vrednost d-dimera može uvećati dva do četiri puta.

Vrednosti ovog parametra rastu i tokom godina, pa kod ljudi koji imaju više od 80 godina, samo povišenje vrednosti, ne mora biti znak bolesti.

D-dimer – interpretacija rezultata

Normalan rezultat D-dimera (nivoi D-dimera ispod predodređene cut-off vrednosti) znače da testirana osoba verovatno nema neko akutno stanje, ili bolest koja dovodi do abnormalnog stvaranja i razgradnje tromba.

Povišen rezultat, tj. visoke vrednosti d-dimera mogu ukazati na prisustvo produkata razgradnje fibrina u krvi, odnosno moguće prisustvo formacije krvnog ugruška, ali ne i njegovu lokaciju i uzrok.

Međutim, kao što je istaknuto, povećane vrednosti ne moraju ukazivati na prisustvo tromboze, jer i druga stanja i faktori mogu imati za posledicu povećanje nivoa d-dimera (npr. u trudnoći dolazi takođe do stvaranja i razgradnje fibrina).

Dakle, d-dimer je test velike senzitivnosti, ali male specifičnosti, koji se koristi kao značajan dodatni parametar u kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici.

Iako je zahteva za određivanje ovog parametra sve više, jer je postao široko tražen od lekara na odeljenjima za hitne slučajeve, korelacija između uzroka povećanih vrednosti sa jedne strane, te njihova veza sa nivoima d-dimera i dijagnostičke vrednosti sa druge strane su nesigurne.

Sve više studija govori u prilog tome kako mu manjka specifičnosti za dijagnozu VTE, posebno kod starijih i pacijenata sa komorbiditetima. Visoke pa i normalne vrednosti d-dimera mogu zahtevati dodatna, naknadna ispitivanja (u zavisnosti od same kliničke slike).

Vaš lekar otuda može zahtevati dodatne laboratorijske testove (poput sedimentacije eritrocita, fibrinogena, CRP...), ali i neke od imidžing metoda:

 • Doppler ultrazvuk
 • CT angiografiju
 • Ventilaciono-perfuzioni (V/Q) skener

Najveći značaj analize D-dimer je kao negativnog prediktora stanja VTE. Većina lekara se slaže oko toga da ovaj test može da se koristi za isključenje dijagnoze VTE, ali nikako i potvrdu.

COVID-19 i povišena vrednost D-dimera

Tokom epidemije COVID-19 primećeno je kod određenog broja obolelih pacijenata povećanje vrednosti D-dimera.

Smatra se da je glavni razlog, koji stoji u osnovi povećanja vrednosti D-dimera i nastanka sklonosti stvaranju krvnih ugrušaka kod obolelih od COVID-19, u aktivaciji endotelnih ćelija koje oblažu krvne sudove.

Endotelne ćelije imaju ulogu i u agregaciji trombocita, migraciji leukocita i stvaranju fibrina.

Ova aktivacija je veća kod ljudi koji i inače imaju probleme sa krvnim sudovima, kao što su dijabetičari, ljudi koji boluju od povišenog krvnog pritiska, nekih autoimunih oboljenja i slično.

Sprovedene naučne studije su pokazale da postoji značajna korelacija između povećanih vrednosti d-dimera u krvnoj plazmi sa težinom slučaja COVID-19. Takođe, smatraju da vrednosti koje su preko pet puta veće od cut off-a, kod hospitalizovanih pacijenata, imaju veće šanse za loš ishod.

Šta još treba da znam o D – dimeru?

Osim što njegova koncentracija može biti povećana kod starijih pacijenata, kod nekih možemo dobiti i lažno pozitivne rezultate. Primer su pacijenti koji imaju visoke koncentracije reuma faktora (autoantitela kod reumatoidnog artritisa), kao i određene paraproteinemije i td.

Zato uvek kada postoji neusaglašenost dobijenog rezultata D-dimera i kliničke slike, preporuka je uključiti i druge dijagnostičke alate.

Testiranje d-dimera nije dovoljno ispitano kod dece.

Postoji više različitih metoda određivanja ovog paramatra u laboratorijama i bolnicama. Pošto različite metode koriste različite jedinice i načine merenja, vrednosti se ne mogu ekstrapolirati i porediti, te je svakako preporuka kod praćenja toka bolesti, uvek određivanje vršiti na isti način tj. istom mestu.

Analiza D-dimer vam je dostupna u svim Beo-lab laboratorijama.

Dodajte analizu D-dimer u laboratorijsku listu, poručite je i platite online putem e-laboratorije. Korišćenjem e-laba skraćujete vreme zadržavanja u laboratoriji prilikom dolaska na uzorkovnje.

Tekst napisala: mr ph Dragana Vračević

Reference:

https://www.webmd.com/dvt/what-is-the-d-dimer-test

https://medlineplus.gov/lab-tests/d-dimer-test/

https://jintensivecare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40560-020-00466-z

https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/d-dimer-testing-in-patients-with-covid-19

https://www.nature.com/articles/s41577-021-00536-9

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27966438/

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice