Pratite nas

Preventivni Panel za osteoporozu

Šifra PRF75 Kategorija

Kratak opis analize

Panel za osteoporozu – proverite zdravlje vaših kostiju. Panel uključuje sve laboratorijske analize koje mogu blagovremeno da ukažu na promene u kostima.

4,840din

Kod osteoporoze dolazi do progresivnog gubitka koštane mase, gustina kostiju se postepeno smanjuje, kosti postaju krhke i lako lomljive.Osnovni cilj preventivne laboratorijske dijagnostike je da se pravovremenom dijagnozom preveniraju mogući prelomi, zaustavi dalja razgradnja i slabljenje kostiju.

Laboratorijske analize koje mogu da ukažu na promene u kostima uključuje sledeće parametre:

Preventivni panel za osteoporozu obuhvata:
 • Kalcijum
 • Vitamin D
 • Neorganski fosfat
 • Beta Crosslaps
 • Osteokalcin
Preventivni panel za osteoporozu vam je dostupan u svim Beo-lab laboratorijama.Rezultati se čekaju 1 radni dan.

Za koga je ovaj panel?

Panel navedenih analiza se preporučuje:
 • svim ženama koje su ušle u menopauzu,
 • muškarcima nakon 50 godine života
 • svim ostalim osobama koje usled dodatnih faktora rizika imaju povećanu sklonost za nastanak osteoporoze.

Više o analizama koje ulaze u sastav panela za osteoporozu:

Vitamin D

Vitamin D se može uneti u organizam hranom ili se stvara u koži pod uticajem sunčevih zraka. Da bi bio biološki aktivan, mora proći hidroksilaciju u jetri i potom u bubrezima.Uloga vitamina D je da zajedno sa paratiroidnim hormonom (PTH) održava konstantne koncentracije kalcijuma i fosfata u krvi.Određivanje koncentracije vitamina D primjenjuje se u diferencijalnoj dijagnostici hipokalcijemija i hiperkalcijemija, te koštanih bolesti.Vitamin D se najčešće određuje u slučaju sumnje na bolesti koje utiču na gustinu kostiju (osteoporoza, osteomalacija, povišen PTH), ali i kod osoba koje se ne smeju izlagati suncu, osoba s malapsorpcijom masti, povećanim gubitkom vitamina D (nefrotski sindrom, upotreba lekova koji ubrzavaju metabolizam vitamina D), bolestima jetre i sl.Povišene vrednosti vitamina DPovišene vrednosti se mogu javiti kod terapija D vitaminom (hipervitaminoza D).Snižene vrednosti vitamina DSnižene vrednosti se mogu javiti kod nedovoljne izloženosti suncu, nedovoljnog unosa hranom, malapsorpcije masti, insuficijencije bubrega i oštećenja parenhima jetre, rahitisa, smanjene gustine kosiju i čestih fraktura kostiju.Više o značaju vitamina D pročitajte u tekstu  „Vitamin D – važan za sveukupno zdravlje“.

ẞ-crosslaps – peptid kolagena

Većinu koštanog matriksa čini protein kolagen. Tokom normalnog metabolizma kostiju, kolagen se pod delovanjem osteoklasta (ćelija koje razgrađuju kosti) razgrađuje i otpušta u krvotok u obliku kratkih lanaca peptida. Jedan od tih peptida je i ẞ – crosslaps (ẞ CTX).Povećana koncentracija ẞ-crosslapsa u krvi rezultat je pojačane razgradnje kostiju.Ovu analizu je važno raditii kod žena kad uđu u menopauzu i muškaraca starijih od 50 godina.Povišene vrednosti ẞ-crosslapsPovišene vrenosti ẞ-crosslaps su prisutne kod boljenja paratiroidnih žlezda (povišen PTH), nedostatka vitamina D, karcinoma s metastazama u kostima, osteoporoze, hipertireoze,dugotrajnog mirovanje.Snižene vrednosti ẞ-crosslapsSmanjene koncentracije  se mogu javiti nakon terapije nekim lekovima (hormoni u menopauzi, estrogeni nakon menopauze, bifosfonati)

Osteokalcin

Osteokalcin, najvažniji nekolageni protein u koštanom matriksu, je koštano-specifični, kalcijum vezujući protein koji je zavisan od vitamina K i stimulisan od vitamina D.Za vreme nastanka kostiju, osteokalcin se stvara u osteoblastima, a onda se delom veže u koštani matriks, a delom ulazi u krvotok.Koncentracija osteokalcina u krvi zavisi od modeliranja kostiju u različitim poremećajima koštanog metabolizma; npr. osteoporozi, primarnom i sekundarnom hiperparatiroidizmu ili Paget-ovoj bolesti.Određivanje osteokalcina može biti korisno kod praćenja terapije antiresorptivnim lekovima ili kod hormonske terapije.Povišene vrednosti Povišene vrednosti osteokalcina prisutne su kod stvaranja kosti i veće aktivnosti kosti (hiperparatireoiditis, metastaze u kostima, osteoporoza, rahitis).Snižene vrednostiČesto se javljaju  kod reumatoidnog artritisa.

Kalcijum

Kalcijum je jedan od najvažnijih minerala u telu . Približno 99% kalcijuma se nalazi u kostima, a samo mali deo u krvi.Povišene vrednosti kalcijuma u krviVisoke koncentracije kalcijuma u serumu su uočene kod hiperparatireoidizma (povećane koncentracije parathormona), kod metastatskih tumora kostiju, predoziranja vitaminom D, kod osteoporoze…Snižene vrednosti kalcujuma u krviSnižene vrednosti kalcijuma se javljaju kod hipoparatireoidizma (smanjene koncentracije parathormona), akutne upale pankreasa, ciroze jetre, nedostatka vitamina D, malnutricije…

Neorganski fosfat

Fosfat je esencijalni mineral za formiranje kostiju i potreban je svakoj ćeliji  za njenu normalnu funkciju. Oko 85% fosfata u organizmu nalazi se u kostima i zubima.Povišene vrednosti fosfataVisoke koncentracije fosfata u serumu se javljaju kod hipoparatireoidizma, hipervitaminoze D, bubrežnih bolesti.Snižene vrednosti fosfataSnižene vrednosti fosfata u serumu se javljaju kod hiperparatireoidizma, nedostatka vitamina D (zbog smanjenog unosa hranom ili smanjene apsorpcije u crevima), gastrointestinalnih bolesti, osteoporoze.SAZNAJ VIŠE:Više o tome šta je osteoporoza, simptomima, uzrocima i faktorima rizika pročitajte u članku koji smo pripremili za vas.
osteoporoza
Osteoporoza – simptomi, uzroci, faktori rizika.
 • CH16 – Kalcijum
 • CH38 – Neorganski Fosfat
 • CHSR35 – Vitamin D total
 • MO02 – Osteokalcin
 • MO01 – Beta-Crosslaps

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.