Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Albumini u 2.jutarnjem urinu (mikroalbuminurija)

Šifra CH290 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 radni dan

Kratak opis analize

Albumini u urinu je važan test koji detektuje male količine albumin u urinu, a koji mogu biti prvi znak oštećenja bubrega u hroničnim stanjima kao što su dijabetes melitus i hipertenzije.

Albumini u urinu je test koji se  koristi za određivanje koncentracije albumina u urinu.

 

950.00din

Biohemija logo Beo-lab

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

 

Albumini u urinu se određuju kod pacijenata obolelih od dijabetesa i hipertenzije, za otkrivanje oštećenja bubrega u ranoj fazi, kao i za praćenje uspešnosti terapije kad se određuju zajedno sa ostalim parametrima funkcije bubrega (kreatinin i urea iz krvi), kao i parametrima koji se koriste za praćenje osnovnog obolenja (HBA1c, lipidnog statusa, itd.).

Rezultat se izražava kao odnos albumina prema kreatininu.

 

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

 

Uzorak: porcija 2. jutarnjeg urina

Obrtno vreme:  1 radni dan

 

Posebna priprema nije potrebna.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.