Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Albumini u 24h urinu (mikroalbuminurija)

Šifra CH48 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 radni dan

Kratak opis analize

Mikroalbumin u urinu je važan test koji detektuje male količine albumina u urinu, a koji mogu biti prvi znak oštećenja bubrega u hroničnim stanjim poput dijabetesa i hipertenzije. Albumini u 24h urinu je test koji se  koristi za određivanje koncentracije albumina u urinu.

950.00din

Biohemija logo Beo-lab

Mikroalbumin – 24h urin – Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

 

Albumini u urinu se određuje kod osoba obolelih od dijabetes melitusa i hipertenzije, za otkrivanje oštećenja bubrega u  ranoj fazi, kao i za praćenje uspešnosti terapije kad se određuju zajedno sa ostalim pramerima funkcije bubrega (kreatinin i urea iz krvi), kao i parametrima koji se koriste za praćenje osnovnog obolenja (HBA1c, lipidnog statusa, itd.).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

 

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme:  1 radni dan

 

Posebna priprema nije potrebna.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.