Pratite nas

C3 komplement

Šifra IM16 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Komponente komplemetna  pa i C3 komplement se koriste u dijagnostici i praćenju stanja koja su povezana sa abnormalnostima u njihovoj koncetraciji ili aktivnosti.

660din

Vađenje krvi

Šta je C3 komplement?

C3 komplement je deo sistema komplementa. Oni sudeluju u čitavom nizu reakcija stvaranja kompleksa antigen-antitelo.

Nastaje u jetri, makrofagama, fibroblastu, limfnim ćelijama, koži. C3 komplement se delovanjem C3 konvertaze razgrađuje na C3a i C3b komplement. Kod nekih infekcija koje se ponavljaju smanjene su vrednosti C3 komplementa.

Komplement je deo urođenog imunog sistem koji sastoji od oko 60 različitih proteina koji. Osnovna uloga komplementa je da zajedno sa drugim komponentama imunog sistema identifikuje, uništi i ukloni strane patogene kao što su bakterije i virusi, kao i sopstvene oštećene ćelije i proteine. Pormećena funkcija komplementa za posledicu može da ima čitav niz obolenja.

 

Zašto se određuje i kod koga se trebaju određivati?

Komponente komplemetna  pa i C3 komplement se koriste u dijagnostici i praćenju stanja koja su povezana sa njihovom sa abnormalnostima u njihovoj koncetraciji ili aktivnosti koje za posledicu imaju podložnost ka infekcijama ili autoimunim premećajima.

Komponente komplemetna se određuju osobama koje su podložne čestim bakterijskim infekcijama, osobama koje imaju česta i neobjašnjiva zapaljenja ili oticanja delova tela, osobama kod kojih se sumnja na autoimuni poremećaj, osobama sa već poznatim poremećajom komplementa da se prati tok bolesti i /ili uspešnost terapije.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.