Pratite nas

AFP - Alfa-fetoprotein (tumor marker)

Šifra MT01 Kategorije ,
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Alfa-fetoprotein AFP se određuje osobama koje imaju znakove i simptome malignih oboljenja jetre, testisa ili jajnika.

850din

Vađenje krvi

 

Šta je Alfa-fetoprotein (AFP)?

Alfa fetoprotein AFP je tumor marker koji se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije malignih oboljenja jetre, testisa i jajnika, kao i deo prenatalne dijagnostike (zajedno sa HCG).

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Alfa-fetoprotein AFP se određuje osobama koje imaju znakove i simptome malignih oboljenja jetre, testisa ili jajnika.

Periodično osobama koje imaju postavljenu dijagnozu malignog oboljenja (jetre, testisa ili jajnika) da se prati uspešnost terapije, osobama koje imaju hronično oboljenje jetre koje može da se transformiše u maligno (hronični hepatitis ili ciroza), kao i trudnicama kao deo prenatalnog skrininga (trizomije 18 i 21 hromozoma, defekt neuralne tube).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka

 

NAPOMENA:

Tumor markeri se nikada ne smeju interpretirati sami, već uvek zajedno sa drugim laboratorijskim nalazima, drugim dijagnostičkim procedurama i celokupnom kliničkom slikom.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.