Pratite nas

Alergeni mleka i gluten

Šifra ALSR33 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 5 dana

Kratak opis analize

 • REZ1 – Mleko f2
 • REZ2 – Alfa-Laktalbumin f76
 • REZ3 – Beta-Laktoglobulin f77
 • REZ4 – Kazein f78
 • REZ5 – Goveđi serumski albumin e204
 • REZ6 – Gluten f79

3,270din

Alergeni mleka i glutena

 • Mleko
 • Alfa-Laktalbumin
 • Beta-Laktoglobulin
 • Kazein
 • Govedji serumski albumin
 • Gluten
Saznaj više: Preporučujemo vam da pročitate i tekst:
test peptidurije
Test peptidurije – gluteo i kazeo morfini iz urina.
 • REZ1 – Mleko f2
 • REZ2 – Alfa-Laktalbumin f76
 • REZ3 – Beta-Laktoglobulin f77
 • REZ4 – Kazein f78
 • REZ5 – Goveđi serumski albumin e204
 • REZ6 – Gluten f79

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.