Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Opšti uslovi korišćenja on-line shop-a /e-laboratorije

 1. UVODNE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima korišćenja on-line shopa (E-laboratorije) regulišu se prava i obaveze između naručioca usluga (KORISNIK), 

Društva BEO-LAB SRB d.o.o. Beograd -Savski Venac, Resavska 58-60, MB: 21167169, zakonski zastupnik: Marko Pazman (POSREDNIK) i laboratorija BEO-LAB (PRUŽALAC USLUGA)

 1. Vesna Čemerikić Martinović PR Poliklinika Beo-Lab plus Beograd, Resavska 58-60, MB 63717266
 2. Mirjana Petrović PR Laboratorija za mikrobiologiju Beo-Lab, Beograd, Pjarona de Mondezira 30/5, MB 61311572
 3. Branislava Brkić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab Zemun, Beograd, Magistratski trg 14, MB 62607017
 4. Jelena Ungurjanović-Milenković PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 4, Niš, Vojvode Tankosića 15, MB 62914157
 5. Jana Vukadin PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 5, Smederevska Palanka, Dvadesetog jula 3/4, MB 63234141
 6. Nevena Martinić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 50 Vršac, MB 66463087
 7. Sandra Zlatanović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo lab 8, Velika Plana, Nikole Pašica bb, MB 63436089
 8. Ivana Velimirović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 10, Beograd, Crnotravska 7-9, MB 63530654
 9. Dragana Vukobratović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 14, Beograd, Mite Cenića 11, MB 63821888
 10. Mirjana Luković PR Laboratorija za medicisnku biohemiju Beo-Lab 16, Beograd, Jurija Gagarina 149, MB 63831000
 11. Ljubica Katić PR Laboratorija za medicisnku biohemiju Beo-Lab 18, Nova Pazova, Njegoševa 9, MB 63828181
 12. Dragana Vračević PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 19, Beograd, Nikolaja Gogolja 30A, MB 63831867
 13. Božidar Nešević PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 20, Pančevo, Karađorđeva 10, MB 63831417
 14. Milena Jovanović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 49 Inđija, MB 66450775
 15. Renata Dimitrijevski PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 22, Beograd, Zrenjaninski put 26e, MB 63831450
 16. Aleksandar Đokić PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 23, Vrnjačka Banja, Cara Dušana 8, MB 63831344
 17. Jelena Miladinov PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 24, Beograd, Petra Martinovića 37, MB 64545868
 18. Isidora Đergović PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 25, Beograd, Bul.Arsenija Čarnojevića 64, MB 64580264
 19. Mirjana Pršić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 26, Beograd, Južni Bulevar 28, MB 64847970
 20. Radica Dunjić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 27, Beograd, Dimitrija Tucovića 117, MB 64955934
 21. Milica Sretenović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 29, Kragujevac, Luja Pastera 24, MB 64989367
 22. Ljiljana Savićević PR Mikrobiološka laboratorija Beo-Lab 31, Beograd, Ratka Mitrovića 148, MB 56527656
 23. Boško Misita PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 32, Beograd, Marijane Gregoran 69, MB 65279916
 24. Dejana Kiprijanovski PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 33, Beograd, Mileševska 53, MB 65288079
 25. Ana Pešić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 34, Novi Sad, Braće Ribnikar 7, MB 65491869
 26. Milka Zarić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 35, Beograd, Braće Jerković 233, MB 65606259
 27. Kristina Andonoski PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 36, Beograd, Titova 12, MB 65619547
 28. Biljana Nikolić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 37, Beograd, Spasovdanska 8v, MB 65672251
 29. Danijela Pašić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 38, Beograd, Borska 41M, MB 65709945
 30. Andrea Mijalković PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 43 Beograd (Vračar), Beogradska 18, Beograd, MB 66044289
 31. Ivana Milenković PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 45, Negotin, Ivo Lole Ribara 4, MB 66205533
 32. Jelena Ožegović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 40, Beograd, Bul.Mihaila Pupina 16V, MB 65774607
 33. Mirjana Bulić PR, Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 44, Beograd, Svetogorska 37, MB: 66138119
 34. Jelena Tasić Đogo pr, Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 51, ul. Smederevski put br. 24B, Grocka (Kaluđerica)
 35. Ana Vuksanović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 46, Beograd, Užička 15, Borča, Palilula, MB 66287645
 36. Dragana Brković pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 48 Čačak, MB 66447235
 37. Gordana Kataljević pr privatna laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-lab 13 Novi Pazar, MB 63722634
 38. Gordana Miković Golubović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 52 Kragujevac, MB 67011821

u vezi sa naručivanjem laboratorijskih analiza preko internet stranice https://www.beo-lab.rs (ON-LINE SHOP, E-LABORATORIJA)

Društvo BEO-LAB SRB d.o.o. Beograd, Resavska br.58-60 (u dalјem tekstu: BEO-LAB SRB) je posrednik u postupku on-line poručivanja laboratorijskih usluga između fizičkih lica koja podnose zahtev (KORISNIK) i laboratorija BEO-LAB (PRUŽALAC USLUGA) koje vrše proces prijema i obrade uzoraka po nalogu KORISNIKA.

Pristupanjem i ostavljanjem podataka o ličnosti na internet stranici https://www.beo-lab.rs KORISNIK se upoznao sa Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i dao svoj pristanak.

Kreiranje laboratorijske liste i on-line plaćanje su dostupni svim korisnicima E-LABORATORIJE, pristupanjem internet stranici https://www.beo-lab.rs.

 • TERMINI I DEFINICIJE

E-LABORATORIJA – funkcionalnost internet stranice https://www.beo-lab.rs koja omogućava KORISNIKU da kreira laboratorijsku listu i plati izabrane laboratorijske usluge iz skupa ponuđenih laboratorijskih usluga PRUŽAOCA USLUGA, kao i da izvrši izbor lokacije i datuma uzorkovanja materijala za laboratorijske analize

LABORATORIJSKE ANALIZE – skup laboratorijskih analiza koje su dostupne za izbor u on-line shopu E-LABORATORIJA, koje mogu biti dodate u korpu i plaćene preko portala. U ponudi E-LABORATORIJE se ne nalaze svi testovi koji se mogu uraditi u BEO-LAB laboratorijama. Pojedine laboratorijske analize poput genitalnih briseva su dostupne isključivo na određenim prijemnim pultovima PRUŽAOCA USLUGA

LABORATORIJSKE USLUGE- vađenje krvi i uzimanje genitalnih briseva su obavezne i automatski se povezuju sa analizama koje zahtevaju neku od ove dve usluge. KORISNIK ne može da izabare analize i izvrši plaćanje za određene analize bez dodatih usluga.

SPORAZUM – Zahtev KORISNIKA, popunjen preko E-LABORATORIJE, za uslugama PRUŽAOCA USLUGA u skladu sa uslovima navedenim u ovom dokumentu.

 • OPŠTI USLOVI

Portal E-laboratorija (on-line shop BEO-LAB laboratorija) je kreiran sa ciljem da KORISNIKU omogući brži i lakši pristup za formiranje laboratorijske liste izvan prostorija PRUŽAOCA USLUGA.

 • Korišćenjem E-LABORATORIJE KORISNIK kreira laboratorijsku listu izborom jedne ili više analiza iz ponuđenog menija. Izbor se vrši dodavanjem pojedinačnih analiza u korpu pritiskom na taster Dodaj na listu
  • Sve analize koje je KORISNIK izabrao (tačka 3.1) nalaze se u Laboratorijskoj listi i KORISNIK može izvršiti pregled i korekciju tokom ove faze poručivanja. Cene pojedinačnih analiza i usluga vađenja krvi i uzimanja genitalnih briseva i ukupna cena svih izabranih analiza , kao i usluga vađenja krvi i uzimanja genitalnih briseva su vidljive u korpi. Cene su iskazane u dinarima, prema važećem cenovniku PRUŽAOCA USLUGA. Prilikom izbora analiza KORISNIK može kontaktirati PRUŽAOCA USLUGA putem kontakt forme ili elektronske pošte  na mail e-laboratorija@beo-lab.rs
  • Nakon izbora laboratorijskih analiza i potvrđivanja Laboratorijske liste KORISNIK izborom opcije Plaćanje  ili opcije Nastavite sa potvrdom laboratorijske liste potvrđuje izabrane laboratorijske analize i usluge i nastavlja proces unosom sledećih podataka o ličnosti:
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Kontakt telefon
 • E-mail adresu

Ukoliko je KORISNIK maloletno lice (do 15 god. starosti) ili lice sa smetnjama u razvoju, za dostavljanje podataka o ličnosti je odgovoran roditelj/staratelj, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

KORISNIK je odgovoran za tačnost unetih podataka, i prihvata da u slučaju pogrešnih podataka PRUŽALAC USLUGA ne snosi odgovornost za posledice koje mogu nastati. NAPOMENA: Laboratorijski izveštaj sadrži referentne vrednosti koje su automatski generisane prema godištu i polu pacijenta.

KORISNIK je odgovoran za pristup svom sistemu i za zaštitu svojih korisničkih informacija, kao i lozinke. Korisnik se obavezuje da u slučaju utvrđene greške ili promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga o istom, bez odlaganja, obavesti PRUŽAOCA USLUGA.

3.3.3 Ukoliko KORISNIK želi da napravi porudžbinu za drugo lice, u obavezi je da PRUŽAOCU USLUGA dostavipodatke o ličnosti za lice za koje ugovara laboratorijsko ispitivanje.

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Kontakt telefon
 • E-mail adresu

 U tom slučaju, KORISNIK odgovara za tačnost unetih podataka koji se odnose na drugo lice za koje se zahteva ispitivanje, kao i za dobijenu saglasnost da u ime i za račun drugog lica kreira laboratorijsku listu.

 • Nakon unosa podataka o ličnosti, KORISNIK vrši izbor lokacije na kojoj će se izvršiti uzorkovanje selektovanjem jednog od ponuđenih PRUŽAOCA USLUGA (preduzetnika iz sistema BEO-LAB laboratorija)
  • KORISNIK vrši izbor datuma kada će pristupiti izabranoj lokaciji PRUŽAOCA USLUGA da bi se izvršilo uzorkovanje. KORISNIK ima mogućnost da izabere jedan od narednih 6 kalendarskih dana, počevši od prvog sledećeg dana.
  •  Da bi se uspešno realizovao proces kreiranja naloga kroz portal E-LABORATORIJA, KORISNIK mora da prihvati Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
  • Nakon unošenja svih podataka navedenih pod tačkama 3.3-3.6, KORISNIK mora da potvrdi zahtev izborom opcije Potvrđujem izabranu listu.
  • Izborom opcije PLAĆANJE, KORISNIK se preusmerava na portal Raiffeisen banke, preko kojeg se vrši naplata
  • Plaćanje izabranih analiza se vrši platnim karticama VISA, MASTERCARD, DINACARD. Da bi se izvršila transakcija KORISNIK se preusmerava na adresu _https:ecg.test.upc.ua/rbrs/merchant/do/_____________.
  • KORISNIK mora uneti sve tražene podatke da bi izvršio autorizaciju transakcije , u skladu sa zahtevima i uputstvom na platformi za plaćanje. Ove podatke ne procesuiraju POSREDNIK i PRUŽAOCI USLUGA već RF bankaDodatne informacije su dostupne na portalu za plaćanje.
  • Ukoliko KORISNIK ima dovoljno sredstava na računu, vrši se rezervacija sredstva u odgovarajućem iznosu. U tom slučaju KORISNIK dobija potvrdu o uspešno ostvarenoj transakciji, kao i informaciju putem e-maila o izabranim analizama, lokaciji PRUŽAOCA USLUGA i datumu kada mora doći da bi se izvršilo uzorkovanje. Mail koji stigne KORISNIKU služi kao idenifikacija KORISNIKA prilikom njegovog dolaska u prostorije PRUŽAOCA USLUGA i KORISNIK je u obavezi da pokaže ovaj potvrdni mail na prijemnom pultu.
  • Zaključivanjem koraka navedenih pod tačkama 3.1-3.10 KORISNIK zaključuje Sporazum sa POSREDNIKOM I PRUŽAOCIMA USLUGA, u skladu sa navedenim Opštim uslovima.
  • Ukoliko KORISNIK nema dovoljno sredstava na računu, laboratorijska lista neće biti prihvaćena i Sporazum neće biti zaključen.
  • Potvrđena laboratorijska lista važi  za datum  i lokaciju koja je izabrana. Ukoliko KORISNIK ne dođe u izabranom danu na izabranu lokaciju, a prethodno ne obavesti PRUŽAOCA USLUGA da će doći tokom narednih 6 kalendarskih dana, njegov zahtev će biti poništen, a rezervisana sredstva vraćena. Ukoliko KORISNIK obavesti PRUŽAOCA USLUGA da neće doći izbranog datuma ali da će doći tokom narednih 6 kalendarskih dana, njegov zahtev ostaje aktivan i neće biti poništen.
 • PRUŽALAC USLUGA zadržava pravo da izmeni nalog koji je KORISNIK kreirao po potrebi, pri čemu će usmeno ili pismeno obavestiti KORISNIKA o nastaloj promeni i razlogu iste.
  • KORISNIKU će finalno biti naplaćen iznos sredstava koji odgovara izvršenim uslugama.
 • OTKAZIVANJE SPORAZUMA U CELOSTI ILI DELIMIČNO

4.1.KORISNIK je upoznat i prihvata da se uzorkovanje materijala vrši isključivo na lokacijama BEO-LAB laboratorija (PRUŽALAC USLUGA) i da se nalog može realizovati samo na izabranoj lokaciji u izabranom terminu. Ukoliko KORISNIK ne dođe u izabranom danu na izabranu lokaciju, a prethodno ne obavesti PRUŽAOCA USLUGA da će doći tokom narednih 6 kalendarskih dana, njegov zahtev će biti poništen, a rezervisana sredstva vraćena. Rezervisana sredstva će biti vraćena KORISNIKU u skladu sa opšim uslovima poslovanja Banke, a u roku od najviše 15 dana od dana otkazivanja Sporazuma.

Ukoliko KORISNIK obavesti PRUŽAOCA USLUGA da neće doći izbranog datuma ali da će doći tokom narednih 6 kalendarskih dana, njegov zahtev ostaje aktivan i neće biti poništen.

Otkaz rezervisanih sredstava POSREDNIK će na portalu Raiffeisen banke izvršiti sledećeg dana u odnosu na izabrani termin dolaska. U slučaju da oslobađanje rezervisanih sredstava nije izvršeno u periodu od 10 dana od izabranog termina, KORISNIK bi trebalo da se obrati banci izdavaocu kartice koja je korišćena za transakciju.

 • Ukoliko postoji potreba da PRUŽALAC USLUGA izmeni nalog koji je KORISNIK kreirao, PRUŽALAC USLUGA će usmeno ili pismeno obavestiti KORISNIKA o nastaloj promeni i razlogu iste. KORISNIK zadržava pravo da ne prihvati predloženu promenu, te da u tom trenutku odustane od izabranih usluga. U tom slučaju će njegova Laboratorijska lista biti otkazana, a transakcija stornirana. Rezervisana sredstva će biti vraćena KORISNIKU u skladu sa opšim uslovima poslovanja Banke. Ukoliko oslobađanje rezervisanih sredstava nije izvršeno u periodu od 10 dana od izabranog termina, KORISNIK bi trebalo da se obrati banci izdavaocu kartice koja je korišćena za transakciju
  • PRUŽALAC USLUGA zadržava pravo da otkaže jednu ili više izabranih laboratorijskih usluga ukoliko postoji opravdan razlog, pri čemu će usmeno ili pismeno obavestiti KORISNIKA o nastalom otkazivanju i razlogu istog. KORISNIK u tom slučaju ima pravo da odustane od svih izabranih usluga ili da u dogovoru sa PRUŽAOCEM USLUGA modifikuje Laboratorijsku listu. Iznos finalno naplaćenih  sredstava će korespondirati realizovanim uslugama
  • Ukoliko KORISNIK otkaže Sporazum nakon izvršenog uzorkovanja, POSREDNIK zadržava rezervisana sredstva u punom iznosu
 • REŠAVANJE ŽALBI I PRIGOVORA

Rešavanje žalbi i prigovora će se vršiti u skladu sa važećim primenljivim zakonima Republike Srbije. U slučaju prigovora ili žalbe KORISNIK se može obratiti PRUŽAOCU USLUGA putem kontakt forme na internet stranici https://www.beo-lab.rs/kontakt/ ili putem maila e-lab@beo-lab.rs. Svi prigovori i žalbe će se rešavati u skladu sa procedurom PR08 Rešavanje žalbi i prigovora.

Potvrđivanjem izabrane liste na internet stranici https://www.beo-lab.rs  KORISNIK prihvata i potvrđuje svoju saglasnost sa navedenim Opštim uslovima korišćenja On-line shopa – E-laboratorije BEO-LAB.

Verzija 1.0                                                                                                        01.09.2020.