Pratite nas

Prokalcitonin

Šifra CH260 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Prokalcitonin se određuje kod obolelih koji imaju znakove i simptome sepse ili kod oboleih od sis-temske infekcije koji su u opasnosti od progresije bolesti do sepse i septičkog šoka, za praćenje toka bolesti i odgovora na antimikrobnu terapiju.

2,220din

Vađenje krvi

Šta je Prokalcitonin?

Prokalcitonin je prohormon koji se u organizmu najčeće stvara kao odgovor na bakterijske infekcije.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati

Prokalcitonin se koristi kao pomoć prilikom postavljanja dijagnoze sepse kod kritičnih obolelih bolesnika kada klinička slika nije jasna, kao pomoć u diferenciranju bakterijskih od ne-bakterijskih infekcija i kao pomoć u praćenju antibiotske terapije i donošenje odluke o prekidu antibiotske terapije.

Prokalcitonin se određuje kod obolelih koji imaju znakove i simptome sepse ili kod oboleih od sis-temske infekcije koji su u opasnosti od progresije bolesti do sepse i septičkog šoka, za praćenje toka bolesti i odgovora na antimikrobnu terapiju.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.