Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Kariotip iz periferne krvi

Šifra GEN001 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 7 radnih dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Svaka naša somatska ćelija sadrži nasledni materijal koji je u metafazi ćelijske deobe mikroskopski vidljiv, što nam pruža mogućnost da ga analiziramo. Sve somatske ćelije su diploidne, sadrže 46 hromozoma: 22 para autozomnih hromozoma, koji su označeni brojevima od 1 do 22, kao i par polnih hromozoma, kod žena XX i kod muškaraca XY.

9,900.00din

Vađenje krvi
Patohistologija logo Beo-lab

Šta je kariotip?

Kariotip čoveka se sastoji od 46 hromozoma koji su karakteristični za ljudsku vrstu i ne menjaju se tokom života čoveka. Normalan kariotip žene je 46,XX, a muškarca 46,XY.

Kada se radi Kariotip iz periferne krvi?

Postoji više indikacija za proveru kariotipa iz periferne krvi. Neke od njih se rade:

  • u cilju ispitivanja steriliteta i pripreme za IVF
  • u slučaju prisustva više ranih spontanih abortusa
  • hipogonadizam, amenorea, azospermija, oligospermija

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Uzorak periferne krvi se zasadi u hranljivi medijum sa mitogenom, čija je uloga , da stimuliše T limfocite da se dele. Nakon 72-časovnog kultivisanja na 37°C ćelije u metafazi ćelijskog ciklusa se zaustavljaju pomoću kolhicina i radi se preparacija hromozoma. Prave se mikroskopski preparati na kojima se nalaze mitoze za citogenetičku analizu.

Priprema za analizu

Ne postoji posebna priprema za analizu.

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje za 7 radnih dana.

Tumačenje dobijenih rezultata

Rezultat nam daje informaciju o broju i strukturi hromozoma, ukoliko je kariotip normalan opisuje se sa 46,XX za žene i 46,XY za muškarce.  Međutim, ukoliko postoje promene, bilo numeričke ili strukturne, opisuju se prema  međunarodnoj nomenklaturi za humane hromozome.(ISCN- An International System for Human Cytogenetic Nomenclature).

 

 

 

 

 

 

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.