Pratite nas

DPYD deficijencija

Šifra GEN090 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 5 dana

Kratak opis analize

DPYD deficijencija je genetička analiza koja se sprovodi u cilju odabira hemoterapije. Analizom se otkriva genetska promena koja dovodi do smanjene funkcije ili nedostatka enzima dihidropirimidin dehidrogenaze usled čega dolazi do povećane toksičnosti lekova pirimidinske strukture.

13,800din

Šta je DPYD deficijencija?

DPYD deficijencija je genetička analiza koja se sprovodi u cilju odabira hemoterapije.

Analizom se utvrđuje da li na genu koji kodira enzim dihidropirimidin dehidrogenazu postoje genetske promene. Ove promene smanjuju aktivnost enzima koji direktno utiče na toksične efekte lekova pirimidinske strukture ili njihovih prekursora pa se samim tim povećava količina lekova u krvi.

 

Kome je namenjena analiza?

Pacijentima koji su na hemoterapiji ili se planira uvođenje pirimidinskih lekova (5-FU, Kapecitabin i Tegafur).

Rizik od povećane toksičnosti ovih lekova imaju pacijenti sa genetskim promenama u vezi sa DPYD deficijencijom.

Kod potpunog nedostatka enzima usled ovih promena, pacijent može biti i životno ugrožen.

Kod delimičnog nedostatka, preporuka je korigovanje doze.

 

Vrsta uzorka: Puna venska krv.

Vreme uzorkovanja ne utiče na rezultat testa.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.