Pratite nas

Angiotenzin konvertujući enzim - ACE

Šifra CH132 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome sarkoidoze, kao i osobama koje imaju potvrđenu dijagnozu sarkoidoze da se prati tok bolesti.

 

1,210din

Vađenje krvi

Šta je Angiotenzin konvertujući enzim – ACE?

Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) je enzim koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska. U sarkoidozi dolazi do povećane sinteze ACE u zahvaćenom delu pluća.

 

Zašto se određuje ACE i kod koga se treba određivati?

Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju sarkoidoze. Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome sarkoidoze, kao i osobama koje imaju potvrđenu dijagnozu sarkoidoze da se prati tok bolesti.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Osobe koje primaju terapiju ACE inhibitorima moraju da prate uputstva svog lekara pre nego što pristupe određivanju ACE pošto je potrebno prekinuti terapiju na neko vreme.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.