Sve što treba da znate o analizi D-dimer

Šta je D-dimer? D-dimer je jedan od produkata degradacije fibrina (FDP), a predstavlja mali proteinski fragment koji nastaje kada se krvni ugrušak (tromb) rastvara u telu. Tromboza je stvaranje koaguluma (tromba) u krvnim sudovima i odvija se ukoliko dođe do oštećenja krvnog suda ili tkiva. Taj proces naziva se hemostaza, koja ima za cilj sprečavanje … Nastavi sa čitanjem Sve što treba da znate o analizi D-dimer