Skrining testovi u prevenciji 3 najčešća maligniteta

Skrining podrazumeva primenu medicinskih testova u cilju što ranijeg otkrivanja određenih oboljenja, pre pojave kliničkih simptoma. Glavni cilj redovnog skrininga je da ukoliko postoji malignitet, on bude otkriven u početnim fazama, kada je proces lečenja i izlečenja jednostavniji i kraći. Skrining programi su se pokazali veoma uspešnim u zemljama koje su ih sistemski primenile, naročito … Nastavi sa čitanjem Skrining testovi u prevenciji 3 najčešća maligniteta