Priprema pacijenata za mikrobiološka ispitivanja: urinokulturu, bris žderela, nosa, ispljuvka…

Priprema pacijenta za uzimanje uzoraka za mikrobiološku obradu je od posebnog značaja, jer može bitno uticati na rezultat ispitivanja. Sve uzorke treba uzimati pre započinjanja antibiotske terapije ili nekoliko dana (najmanje 48 sati) po prestanku primene antibiotika.