Korona virus COVID-19 – informacije, najčešća pitanja i odgovori

Korona virusi (CoV) su velika porodica virusa koji izazivaju bolesti u rasponu od blage prehlade do težih respiratornih bolesti, poput poznatog bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) i teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV). Pored ovih poznatih korona virusa, u Kini se krajem 2019. godine pojavio novi korona virus n-CoV uzrokovan SARS-CoV-2 infekcijom. To je soj koji ranije … Nastavi sa čitanjem Korona virus COVID-19 – informacije, najčešća pitanja i odgovori